KADIN İSTİHDAMI VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Efe Akademi Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yaradılışından bugününe kadının elinin ve emeğinin dokunmadığı bir nesne, bir insan, bir hayat şüphesiz yoktur. Sadece toplumsal yapıda konumlandığı yerden dolayı değil fıtratı itibariyle de kadın üretken, doğurgan, neslin devamlılığı sağlayan önemli bir pozisyondadır. Tüm zamanlarda kadın emeği hayatın akışında büyük yer tutmaktadır. Fakat bu emeğin ekonomik anlamda karşılık bulmaya başlaması, kadın emeğinin sergilendiği tarih kadar eski değildir. Bir ücret karşılığı, belirli bir zaman diliminde mesai harcayarak gerçekleşen istihdam anlamında kadın emeği, son yüzyıllarda mesele olmaya başlamış ve ne yazık ki hala gereken özene layık bulunamamıştır. Bu çalışmada da istihdam kavramı kısaca tanımlandıktan sonra, kadın istihdamı ve tarihçesi, kadın istihdamının önemi, kadın istihdamının sorunları ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın devamında kadın istihdamı ve eğitim arasındaki ilişki açıklandıktan sonra, eğitim durumuna göre kadın istihdamı, mesleki eğitimde eşitsizlik konuları hakkında bilgi verilmiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

2

Künye

Özçelik, Konak M.(2023). Kadın İstihdamı ve Eğitim Arasındaki İlişki, Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Kadın Çalışmaları, Efeakademi Yayınları, s. 243-264.