Edebiyata Kurdî ya Modern:Êwra Stenbolê-Çend Kesayet û Berhemên Edebî

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Wêje û Rexne

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Wêjeya Kurdî, Ewra Stenbolê, Helbest, Çirok, Şano

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye