Bilge Karasu’nun Gece romanında estetize edilmiş unsurlar

dc.contributor.authorAkman, İlyas
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:49Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:49Z
dc.date.issued2012
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.description.abstractBilge Karasu’ya göre her edebi eser, onu yazan, okuyan ve eserin kahramanları için bir yolculuktur. Bilge Karasu’nun dil işçiliğini gösterdiği ve en komplike metinlerinden biri olan Gece romanında, okuyucu çıktığı yolculukta son derece güçlük çeker. Metnin bu kompleks yapısının yanında metnin anlamsal boyutunda ise okuyucu derin bir karamsarlıkla karşı karşıyadır. Kitabın isminden itibaren okuyucu bu karamsar ve kaotik ortama çekilir. Fakat Gece’nin karanlığını delen ve okuyucunun yolunu aydınlatan bazı estetize edilmiş unsurların Karasu tarafından metne serpiştirildiği görülür. Yazar, dil olgusunu, insanı, insanlar içinde de aydın/entelektüel kesimi ve bazı doğa unsurlarını estetize ederek okura sunar.en_US
dc.description.abstractBilge Karasu indicates that every literal work is a journey for the writer, the reader even for the protagonist. The reader has extreme difficulty in his/her journey in the novel named “Gece” that Bilge Karasu shows his language workmanship and is one of his most complicated text. The reader is faced with a deep pessimism in both the complex structure and the semantic dimension of the text. The reader is drawn to a pessimistic and chaotic atmosphere as from the name of the book. However it is seen that Karasu intersperses some aesthetic elements that enlighten the reader’s road and the darkness of the “Gece”. The author presents the language, the human, the intelligentsia and some natural elements in an aesthetic way.en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.3202en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.trdizinid130358en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1593
dc.identifier.volume7en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorAkman, İlyas
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.subjectBilge Karasuen_US
dc.subjectPostmodern Edebiyaten_US
dc.titleBilge Karasu’nun Gece romanında estetize edilmiş unsurlaren_US
dc.title.alternativeAestheticized elements in Bilge Karasu’s novel called Geceen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
akman.pdf
Boyut:
390.97 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text