Güncel sufî yönelimlerin kabul ve ret açısından tefsirde uygulamalı çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. Önderimiz Muhammed Taha elEmin'e, aline ve sahabelerinin tümüne salat ve selam olsun. Hiç şüphe yok ki tasavvuf konusu, doğru bir şekilde anlamamız gereken en önemli konulardan birisidir. Özellikle hem geçmiş dönemlerde hem de günümüzde tasavvufla ilgili bir takım ihtilaflar söz konusu olduğu için onu doğru bir şekilde anlamamız ehemmiyet arz etmektedir. Tasavvuf, birçok alanla iç içe girmiştir. Bu alanlardan birisi de Allah'ın kitabıdır. Sûfî tefsirlerin bazı ibarelerine kapalılığın hâkim olması, bu tefsirleri kabul edenlerle kabul etmeyenler arasında bir takım ihtilafların oluşmasına sebep olmuştur. Buna binaen; "Güncel Sufî Yönelimlerin Kabul ve Ret açısından Tefsirde Uygulamalı Çalışması" başlıklı konuyu tezin konusu olarak belirledik. Bu çalışmada bazı güncel yönelimli tefsirlerin işârî sûfî yönelimlerini ele aldık. Sûfî yönelimli bu müfessirlerin bu yönelimden az çok ne kadar etkilendiklerine dair bazı ibareler, işaretler ve incelikler getirmek suretiyle her birini kendisine özgü bir şekilde anlattık. Bu çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında; konuyla ilgili tarifler/tanıtımlar yer almaktadır. Birinci bölümde; sûfî tefsirin nazarî ve işârî yönlerinin arasında ki farkları içermektedir. Ayrıca bu bölüm; sûfî tefsirin dayandığı esasları, sûfî tefsirin doğuşunu ve bu alandaki önemli müfessirleri barındırmaktadır. İkinci bölümde; sûfî tefsirin hükmünü ve onu kabul edip etmeyen âlimlerin delillerine yer verdim. Aynı zamanda bu bölümde bu tefsir türünü kabul eden âlimlerin şart koştukları kurallara hem delilleriyle hem de örnekleriyle yer verdim. Daha sonra bu bölümü sûfî tefsirin kabul edilebilmesi için âlimlerin tarafından belirlenen şartları zikretmekle tamamladım. Üçüncü bölümde; bazı muasır âlimlerin sûfî tefsirine dair uygulamalı çalışmalarını ele aldım. Bu bölümde kabul edilip reddedilen veya ikisi arasında bulunan uygulamalı çalışmalara özellikle yer verdim. Ayrıca bu bölümde her müfessirin konuyla ilgili yaptığı tanımı, izlediği metodu, işârî tefsirle ilgili zikrettiği örnekleri ve her örnekten sonra araştırmacının değerlendirmelerine delil ve âlimlerin sözleri ışığında yer verilecektir. Sonuç kısmında ise vardığım en önemli neticelere ve bir takım tavsiyelere yer verdim.
Praise to Allah, Lord of the Worlds And prayers and peace be upon our master Muhammad Taha Al-Ameen and upon all his family and companions, but then: The subject of Sufism is one of the important topics that we must understand it in the correct sense, especially after the disagreement over it in the past and the present. Sufism has entered into many aspects, including the interpretation of the Holy Qur'an. Sufi interpretations, some of whose expressions were shrouded in ambiguity, the thing that led to a disagreement between those who reject this interpretation and those who support it. Based on that, my research came under the title (The contemporary Sufi direction in interpretation between acceptance and rejection, an applied study). In This research, I dealt with some contemporary interpretations of the Sufi indicative direction, and how their authors were affected by this direction, few and far, by mentioning some signs, phrases. The research came in an introduction, an introductory topic, three chapters and a conclusion. In the introductory topic, the definitions related to the research itself. As for the first chapter: I dealt with the entrance to the Sufi interpretation, by clarifying the difference between the theoretical Sufi interpretation and the indicative al-Fiddi. And the foundations and pillars on which it is based, and a statement of the emergence of the Sufi interpretation and its men. As for the second chapter: I explained in it the ruling of the Sufi interpretation and the position of the scholars supporting and preventing it, and I mentioned their evidence. It also clarified the statements of those authorized for the Sufi interpretation with its conditions and controls, and I edited the issue and I detailed it with proofs and evidence, and then I concluded the chapter by mentioning the conditions for accepting the Sufi interpretation that were determined by the scholars of interpretation. As for the third chapter, I dealt with the applied study of the Sufi interpretation of some contemporaries, And I was keen to have the acceptable and the return, and what is hesitant between acceptance and rejection. With a brief definition of each interpreter and a statement of his method, and practical examples of his indicative Sufi interpretation, and at the end of each example there was the researcher's evaluation of this interpretation and judgment on it through evidence and the sayings of scholars.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

cihet, tasavuf, tefsir, işarî tefsir, sûfî tefsir, sûfî tefsir düşüncesi, kabul, ret, The direction. Sufism. The interpretation. indicative. Alfaydi. Theoretical. Admission. Reply, Din, Religion

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye