AVRUPA BİRLİĞİ,AKTÖRLER VE SURİYE KRİZİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

mart 2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Copyright© Artuklu Üniversitesi Yayınları Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu, Artuklu / Mardin Tel : +90 482 2134002 • Fax : +90 482 2134004 • web : www.artuklu.edu.tr

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Suudi Arabistan’ın dış politika ilkeleri ve bölgesel güvenlik vizyonu üzerinde durulacaktır. Suudi Arabistan’ın dış politika ilkeleri açıklandıktan sonra, Suudi Arabistan’ın tarihte karşı karşıya kaldığı bölgesel sorunların neler olduğu ve Suudi Arabistan’ın söz konusu problemleri ele almaya ilişkin dış politika tercihleri analiz edilecektir. İkinci bölümde, Arap Baharı’na yönelik Suudi Arabistan’ın nasıl bir politika izlediği analiz edilmeye çalışılacaktır. Üçüncü bölümde ise Suudi Arabistan’ın Suriye politikası irdelenecek ve Suriye’deki muhalif güçleri hangi saiklerle desteklediği tartışılacaktır.

Açıklama

Suudi Arabistan ve Suriye arasındaki ilişkileri tanımlamak için sabit bir çerçeve yoktur. Ortadoğu’nun süreğen sorunları (Lübnan, Irak, Filistin vs.) karşısında kimileyin benzer, kimileyin farklı tepkiler vermişlerdir. Suudi Arabistan’ın tepkileri çoğunlukla müttefik olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin politikaları ekseninde şekillenmiş ve Suriye’yle olan ilişkileri de bu ittifakın yörüngesinde gerçekleşmiştir. İki müttefik Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarında Suriye’de kendi politikalarını cari kılacak askerî ve siyasî birliktelik içerisinde olmuştur. Suriye’nin bir Arap Cumhuriyeti olması ve Suudi Arabistan’la aynı dili, coğrafyayı, kültürü ve dinî değerleri paylaşıyor olması, Suriye ve Suudi Arabistan ilişkilerini pozitif bir yönde etkilememiştir. Tarihsel olarak Suudi Arabistan’ın Suriye politikaları; dinî, tarihî, veya kültürel yakınlık üzerinden değil, ait olduğu ittifakın çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir. Gerçekte de, Arap Baharı veya isyanları olarak isimlendirilen 2010 sonlarında Tunus’ta başlayıp, kısa sürede Ortadoğu’ya yayılan halk gösterilerinin Suriye’de şiddete evrilmesi üzerine Suriye, İran-Suudi Arabistan arasında vekâlet savaşının yaşandığı ülkeye dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler

Suudi dış politikası - Arap Baharı devrimler

Kaynak

suudi arabistanın arap baharı sonrası suriye politakası

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

3 Arap Baharı veya Arap isyanı şeklinde isimlendirilen bu dönemin en kapsamlı isminin “iktidar paylaşım çatışmaları” olduğunu düşünüyoruz. Bu isim, hem taraf tutmaksızın konunun kapsamını açık kılmakta hem tarafların ideolojik manipülasyonlarından etkilenmeden olgunun tasvirini mümkün kılmaktadır.Acar, N. (2018). Arap Baharı Sürecinde Ortadoğu'da Güvenlik ve Dış Politika Suudi Arabistan Örneği. Birey ve Toplum, 8(16), 139-171. Al-Rasheed, M. (2015). Is i t A lways G ood t o b e K ing? S audi Regime Resilience after the 2011 Arap Popular uprisings. 01 10, 2019 tarihinde http://eprints.lse.ac.uk/64749/1/Al_Rassheed%20Is%20It% 20always%20to%20be%20a%20king%20SaudiResilience.pdf adresinden alındı BBC NEWS TÜRKÇE. (2016, 02 16). Suudi Arabistan Jetleri İncirlik Üssünde. 02 02, 2019 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160226_s uudi_jet_incirlik adresinden alındı CNN TÜRK. (2016, 02 21). Suudilerden Muhaliflere Karadan Havaya Füze Önerisi. 02 01, 2019 tarihinde https://www.cnnturk.com/dunya/suudilerdenmuhaliflere- karadan-havaya-fuze-onerisi adresinden alındı Diriöz, A. O. (2012). Suudi Arabistan Dış Politikası ve Bölge Ülkeleri İle İlişkileri. Ortadoğu Analiz, 4(39), 94-100. DünyaBülteni. (2018, 11 12). Kral Selman Bin Abdülaziz Dönemi Suudi Arabistan'ın Dış Politikası. 01 11, 2019 tarihinde alındı Efeegil, E. (2013). Suudi Arabistan'ın Dış Politikasını Şekillendiren Faktörler. Ortadoğu Analiz, 5(53), 104-113. El-Yezidi, A. (2014). As-Sabit ve El-Mutegayir fi As-Siyase Al-Hariciye As-Suudiye. Doha:: Al-Jazeera Center efor Studies. Erboğa, A. (2016). Suudi Arabistan'ın Suriye Stratejisi. B. D. Hasan Basri Yalçın içinde, Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri (s. 235-248). İstanbul: SETA. Gause, F. G. (2011). Saudi Arabia’s Regional Security Strategy. New York: Syracuse University Press.