Cumhuriyet Türkiye'sinin Değişen Din Politikaları ve Seçmeli Din Dersleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hiperyayın

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Bu eser, Cumhuriyet Türkiye'sinde dini hayatın ve dindar insanların ihtiyaç, eğilim ve taleplerinden çok yönetici elitin hedef ve idealleri çerçevesinde şekillenen din ve din eğitimi politikalarını, bu politikaların din ve DKAB derslerine ne oranda ve ne şekilde yansıdığını, bu derslerde öğretime konu edilen dini yorumun temel karakteristiğini ve nihayet Temel Dini Bilgiler dersinden hareketle son on yıldır okutulan seçmeli din derslerinde öğretime konu edilen dini yorumu; temel felsefesi, referansları ve yönelimleriyle birlikte analiz etmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Seçmeli Din Dersleri, DKAB Dersleri, Din Pollitikaları, Din Eğitimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cumhuriyet Türkiye’sinin Değişen Din Politikaları ve Seçmeli Din Dersleri / Sabahattin Bala. 1. Baskı. İstanbul: Hiperyayın, 2022.