Cahiliye ve İslami şiirde insani ve ahlaki değerler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Yazarlar

Hüseyin, Rahaf

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslam Öncesi Şiirde İnsani Değerler (Asmaiyat ,mufaddaliyat) Ve İslam'ın başlangıcının şiirinde -Hümanizmin değerlerini köklendirmede şiirin rolü. -Toplumdaki dini ve ahlaki kavramları öne çıkarmadaki rolü . - Şiir yoluyla toplumları etkilemek ve bilgeliği savunmak . Arapların ahlâkî ve insani özelliklerini şiirlerine nasıl yansıdığını ve İslâmiyetten sonra hangi dinî ifadelerin şiirlerinde zekredildiğini ele alacağım ( Tevhid, cihat, iman, kardeşlik, dilin iffeti, tevazu ve hidayet gibi )
Human Values ??in Pre-Islamic Poetry (Asmaiyat, mufaddaliyat) and in the poetry of the beginning of Islam -The role of poetry in rooting the values ??of humanism. -Its role in promoting religious and moral concepts in society. -Influencing societies and advocating wisdom through poetry. I will deal with the moral and human characteristics of the Arabs, how they were reflected in their poems, and which religious expressions were mentioned in their poems after Islam (such as tawhid, jihad, faith, brotherhood, chastity of language, modesty and guidance)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dilbilim, Linguistics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye