Kayıp hafızaların izinde: Zaman, bellek ve öteki 'şey'ler üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fotoğrafik imge, zamanda ve uzamda yaşanmış bir anın seçilmiş, durdurulmuş, kayıt altına alınmış imgesidir. Bu da fotoğrafik imgeyi geçmiş-Şimdi ve geleceğe ilişkin bir belge olarak anlamlı kılan temel bir özelliktir. İmgenin hatırlamayla ve zamanla olan ilişkisinin felsefi boyutları çok daha derinliklidir. Bu açıdan Antik Çağ düşünürlerinden Çağdaş düşünürlere kadar, bir dizi kuramcı zamana ve hafızaya ilişkin önemli tartışmalar yürütmüşlerdir. Bu tartışmalardan sağlanan düşünsel izler, günümüzde imgeye yansıtılıp, imgenin çözümlenmesinde önemli perspektifler sağlayabilir. İnsanın kendini ve evreni anlamlandırması, tanımlaması, zamanla kurduğu ilişkiyle yakından bağlantılıdır. Zaman, insanın evren tasavvurunun önde gelen kurucu öğesidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek nedir? sorularına cevap aranırken, zaman anlayışı, hareket, değişim ve oluş kavramları etrafında anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Zaman varsa bu üç kavram anlamlı hale gelmiştir denilebilir. Bu tez/sanat eseri raporunda, önemli düşünürlerin zamana, hafızaya, belleğe ilişkin düşünceleri ele alınmaya çalışılmıştır. Anlamak konusunda gösterilen çabayla, yaratıcı kavramalara cesaret edip, kişisel imgelemin neye ilişkin olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.
Photographic image is chosen, deactivated and recorded figure of an experienced moment in time and space. That is the main feature of photographic image as a meaningful document respecting to past-present and future. The philosophical dimensions of the image with recollection and time of image are deeper. In this perspective a range of philosophers, from the antiquity to our age substantially argued the time and memory. The intellectual traces of these debates provide a significant basis for the analysis of image. Explaining and interpreting human being him/her self and the universe liaise closely the his/her relation with time. Time is the prominent founding element of human imagination of the universe. While searching the answers to such questions on what the past, the present and the future are, the answers are found around the explanations of the concepts of time perception, movement, alteration and existence. One can say, if there is time those concepts are makes sense. In this thesis/ work of art report, considerations of philosophers relating with time, memory and recollection are dealt in chronologically. By the effort for understanding and daring to creative comprehensions, we try to point out what personal imagery is related to.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hafıza, Bellek, Unutmak, Existence, Time, Memory, Image, Sahne ve Görüntü Sanatları, Performing and Visual Arts, Bellek, Memory, Fotoğraf, Photograph, Unutma, Forgetting, Zaman, Time

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye