Sebk-i Hindî Şairlerinin Mevlânâ’ya Bakışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

02.02.2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Farabi Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZ: Hint üslubu gerek dildeki tasarrufları ve gerekse muhteva bakımından getirdiği yeniliklerle klasik şiir geleneğinde meydana gelen mühim bir kırılmadır. Ancak böyle olmasına rağmen bu üslup etkisindeki şairlerin geleneği bütünüyle reddetmedikleri, kudemaya mensup şairlerden övgüyle bahsettikleri, şiirlerini tanzir ettikleri görülmektedir. En çok övgü alan ve tanzir edilen şairlerin başında Mevlânâ gelir. Bu çalışmada Fars Sebk-i Hindî şairlerinin Mevlânâ'ya bakışları incelenmektedir. ABSTRACT: The Indian style is an important break in the tradition of classical poetry, both with its dispositions on language and its innovations in terms of its content. However, despite this, it is seen that the poets under the influence of this style did not completely reject the tradition; they praised the old masters and replied kindly to their poems in emulations [tanzir]. Rûmi is one of the most praised and emulated poets. In this study, Persian Sebk-i Hindi poets' views on Rûmi will be examined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sebk-i Hindî, Mevlânâ, Sâib-i Tebrîzî, Hazîn-i Lâhîcî, Bîdil-i Dihlevî

Kaynak

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye