Hicrî onuncu asrın önde gelen müfessirleri ve Bakara Sûresi örneğinde tefsir yöntemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmamızda hicrî onuncu asırda yaşamış olan beş müfessiri seçip, içerisinde bulundukları dönem, hayatları, tefsir ve diğer alanlara dair yazmış oldukları eserleri ve tefsir metotları incelenmiştir. Dönemin tefsir anlayışı ve metodu hakkında fikir edinmek amacıyla Bakara sûresinden seçilen bazı konular söz konusu müfessirler nezdinde nasıl ele alındığı ortaya konmuştur.
In this research, we will choose 5 commentator who lived in 10th century of Hijri and mention about them. We will evalute their life conditions in which they live, their commentary works and their works which about the other professions, the method which their used when they working about commentary. After that will chose some issues from the sura al-Baqara and research in the presence of aforementioned commentators about these subjects and present the results of research adding it with my own commentary when it is appropriate about these.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye