OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE BİR ENDÜSTRİ MİRASI: FESHANE

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Şubat 2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

KADİM AKADEMİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Feshane; Osmanlı modernizasyonunu sosyal, politik, askerî ve ticari yönden destekleyen, Nizam-ı Cedid’den ilham alan ve 2. Mahmut’un Yeniçerileri kaldırması ile resmîleşen bir kurumdur. 1835 yılında kurulup üretime geçen ve aradaki uzun zaman diliminde karşılaştığı birçok engeli aşıp 1986 yılına kadar gelmiş en eski Osmanlı fabrikalarındandır. Ancak 1986 yılında İstanbul'daki imar faaliyetleri nedeniyle, Haliç'te yer alan bütün sanayi kuruluşlarının kaldırılması nedeniyle diğer örneklerle beraber büyük kısmının yıkılmasından kurtulamamıştır. Bugün kültür merkezi olarak kullanılan fabrikanın dokuma atölyesi binası, prefabrike olarak inşa edilen ilk sanayi yapılarından birisi olması nedeniyle muhafaza edilmiştir. Fabrika, sanayileşmeye geç de olsa başlamış olan Osmanlılardan günümüze kalan nadir endüstri miraslarından biridir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Osmanlı, endüstriyel miras, fes, feshane.

Kaynak

SOSYAL BİLİMLER Genç Akademisyenler Sempozyumu 1 BİLDİRİLER KİTABI 8- 9 Mayıs 2015

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye