Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanan Sporcuların Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

BAraştırmanın amacı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan engelli sporcuların anksiyete, depresyon, stres seviyelerini belirlemektir. Bu çalışma Paralimpik Oyunlarına hazırlanan 33 erkek ve 23 kadın sporcu olmak üzere toplamda 56 sporcu ile yapılmış ve sporcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve spor dalı gibi sosyodemografik özellikleri hakkında bilgiler toplanmıştır. Anksiyete, depresyon, stres seviyelerine ve cinsiyet etkisine ayrıca bunların birbiri ile ilişkisine bakılmıştır. Anksiyete değerlendirmesi için Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory/STAI), depresyon değerlendirmesi için Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale/CES-D), stres değerlendirmesi için ise Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ-14) kullanılmıştır. Bu çalışmaya katılmıştır. Sporcuların durumluk anksiyete, sürekli anksiyete, depresyon ve stres belirtileri göstermediği bulunmuştur. Cinsiyete göre ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ayrıca durumluk anksiyete, sürekli anksiyete, depresyon ve stres parametrelerinin birbiri ile anlamlı ilişkisi olduğu görülmüştür. Paralimpik Oyunlar’a hazırlanıyor olmanın sporcuların anksiyete, depresyon ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkileri gözlemlenmemiştir.
The aim of the research is to determine the anxiety, depression and stress levels of disabled athletes preparing for the Paralympic Games and the effect of gender on these parameters. This study was conducted with 56 athletes who were preparing for the Paralympic Games and data was collected about the sociodemographic characteristics of the athletes such as gender, age, educational status and sports branch. Anxiety, depression, stress levels and gender effect also their relationship to each other were analyzed. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) for anxiety assessment, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) for assessment depression, and Perceived Stress Scale (PSS-14) for stress assessment was used. 33 male and 23 female athletes with an average age of 33.32±1.2 participated in this study. It was found that the athletes did not show symptoms of state anxiety, trait anxiety, depression, and stress. There was no significant difference between the scale results of men and women. In addition, it was observed that the state anxiety, trait anxiety, depression and stress parameters were significantly correlated with each other. Preparing for the Paralympic Games have not been observed to have negative effects on the levels of anxiety, depression and stress for athletes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Engelliler için spor, Anksiyete, Depresyon, Stres, Sports for persons with disabilities, Anxiety, Depression, Stress

Kaynak

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

1

Künye

Yardımcı, F. B. & Kulunkoglu, B. (2022). Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanan Sporcuların Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 27 (1) , 89-100 . DOI: 10.53434/gbesbd.987452