Öğrenci Hemşirelerin Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

dc.authorid0000-0001-5829-1056en_US
dc.authorscopusid57201883845en_US
dc.authorwosidABW-9597-2022en_US
dc.contributor.authorSoylu,Dilek
dc.contributor.authorSoylu,Ayşe
dc.contributor.authorTanrıverdi,Ömer
dc.contributor.authorTanrıverdi, Seher
dc.contributor.authorAksu,Ekrem
dc.date.accessioned2023-12-10T11:42:49Z
dc.date.available2023-12-10T11:42:49Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.description.abstractAmaç:Araştırmamız, öğrenci hemşirelerin kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Hastalar ve Yöntem:Verilerin toplanmasında, sekiz sorudan oluşan öğrencilere ait tanıtıcı özellikler içeren öğrenci bilgi formu, sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutum ölçeği kullanıldı. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik dağılım, ortalamalar, İndependet-sample t-test, One-way ANOVA testi kullanıldı. Bulgular:Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların bağımsız değişkenler ile karşılaştırılmasına ilişkin bulguların incelenmesinde; 21 yaş ve üzeri öğrencilerde duyuşsal, kadınlarda davranışsal, 4. sınıf öğrencilerde bilişsel, eğitim alanlarda ise davranışsal alt ölçek puanı ve toplam ölçek puan ortalamalarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç:Yaşı ve klinik deneyimi artan, eğitim alan öğrencilerin kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımına yönelik tutumlarının da arttığı belirlendi. Klinik uygulamaya başlamadan önce öğrencilere eğitim verilmesi, hastane yönetimlerinin kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik kurum politikaları geliştirmesi ve yaygınlaştırması önerilebilir.en_US
dc.identifier.doi10.31067/acusaglik.847345en_US
dc.identifier.endpage375en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage370en_US
dc.identifier.trdizinid474495en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4504
dc.identifier.volume12en_US
dc.institutionauthorTanrıverdi, Ömer
dc.institutionauthorTanrıverdi, Seher
dc.language.isotren_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.ispartofAcıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaralar, Kesici alet, Hemşirelik öğrencisi, Sağlık Bakımı Kalite Güvencesien_US
dc.titleÖğrenci Hemşirelerin Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Tanrıverdi.pdf
Boyut:
234.44 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam metin-full text
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: