Corporate Governance and Performance of Islamic Banks: A Comparative Study of Banks in Malaysia and the GCC Countries

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

This paper contributes to the literature by discussing the relationship between corporate governance and performance of Islamic banks operating in Malaysia and the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. The effects of board independence and board size on performance are examined by using relevant analyses. The paper finds that there was a significant and negative relationship between ROA and board independence and it was also a significant predictor of ROE. Malaysian banks were performed better than the GCC banks by comparing the average ROE and ROA and they also had more independent directors. According to the univariate test results, Malaysian banks were performed better than the GCC banks in terms of ROE and Tobin`s Q.
Bu çalışmanın amacı, Malezya'da ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde faaliyet gösteren İslami bankaların kurumsal yönetişimi ve performansları arasındaki ilişkiyi tartışarak yazına katkıda bulunmaktır. Yönetim kurulu bağımsızlığının ve büyüklüğünün banka performansı üzerindeki etkileri ilgili analizler kullanılarak incelenmiştir. Çalışma, aktif karlılığı ve kurul bağımsızlığı arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğunu ve aynı zamanda aktif karlılığının öz sermaye karlılığının önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Öz sermaye karlılığı ve aktif karlılığı ortalamaları bakımından Malezya bankalarının KİK bankalarından daha iyi performans gösterdikleri ve ayrıca daha bağımsız yönetim kurullarına sahip oldukları bulunmuştur. Tek değişkenli test sonuçlarına göre ise, Malezya bankalarının öz sermaye karlılığı ve Tobin Q oranları açısından KİK bankalarından daha iyi performans gösterdikleri ortaya konmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Corporate governance, bank performance, Malaysia and Gulf Cooperation Council countries Islamic banks, Kurumsal yönetişim, banka performansı, Malezya ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri İslami bankaları

Kaynak

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

5

Künye

ÖNAL M. M (2020). Corporate Governance and Performance of Islamic Banks: A Comparative Study of Banks in Malaysia and the GCC Countries. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1477 - 1487. Doi: 10.18506/anemon.683086