Mardin’in Yemek Ritüelleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı Mardin’in yemek ritüellerini belirlemek ve ritüellerin nedenleri ile 2020’li yıllarda uygulanıp uygulanmadığını tespit etmektir. Etnografik nitel araştırma kapsamında birincil veriler görüşme yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli etnik kökene sahip, yemek konusunda bilgili ve tecrübeli 50 yaş ve üzeri yerli halktan 28 kadın oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Doğum, nişan, düğün ve ölüm gibi geçiş dönemleri ve kutsal gün ritüelleri ilgili veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, yemek ritüellerinde benzerlik ve farklılıkların olduğunu göstermektedir. Birtakım değişikliklere uğrayan ritüellerin çoğu hala uygulanırken, bazı ritüeller ise günümüz şartlarında önemini yitirdiği görülmüştür
The aim this research is to determine the food rituals of Mardin and to determine the reasons for the rituals and whether they are practiced in 2020’s. Primary data were collected through interviews within the scope of qualitative ethnographic research. The study group of the research consisted of 28 women from local people aged 50 and over, with various ethnic origins, knowledgeable and experienced in food. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. Data were collected on transitional periods such as birth, engagement, wedding and death, and sacred day rituals. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data. The findings show that there are similarities and differences in food rituals. While most of the rituals that have undergone some changes are still being practiced, it has been seen that some rituals have lost their importance in today’s conditions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yemek ritüelleri, Ritüeller, Mardin yemekleri, Food rituals, Rituals, Mardin food

Kaynak

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye

Duyan K, YARIŞ A (2022). Mardin’in Yemek Ritüelleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(3), 2749 - 2770. 10.21325/jotags.2022.1114