Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un (Orthoptera: Gryllidae) Büyümesi ve Üremesi Üzerine Değişik Besinlerin Etkileri

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un büyümesi ve üremesi üzerine çeşitli besinlerin etkileri araştırıldı. Bu çalışmada, yapısı kimyasal olarak bilinen besinden herhangi bir bileşenin çıkartılmasıyla hazırlanan yeni bir besinle böceğin laboratuvar koşullarında yetiştirilmesine dayanan metot kullanılmıştır. Bunun için, nimfler ergin oluncaya kadar maruldan oluşan stok kültür ortamı, yağsız ve buğday tohum yağı içeren sentetik besinler olmak üzere üç farklı besin ortamında yetiştirilmiştir. Marulla beslenen nimflerin 30. günde ortalama vücut ağırlıkları ile dişi ve erkek nimflerin 60. gündeki ve erkeklerin 90. gündeki ortalama ağırlıkları; diğer iki sentetik besinle beslenenlerden yüksek olurken, yağsız ve buğday tohum yağlı sentetik besinlerle beslenen örneklerin ortalama vücut ağırlıkları benzer bulunmuştur. Böceklerin, yağsız yapay besinle iki nesil başarılı bir şekilde büyüdükleri gözlenmiştir. E vitamini içeren yağsız besin ve buğday tohum yağı içeren besinlerde dişilerin bıraktığı yumurtalardan nimf çıkış yüzdesi birbirine yakın olmuştur. Bu sonuçlara göre M. truncatus yağsız sentetik besin üzerinde büyüyüp üreyebildiği görülmüştür.
The effects of various diets on the growth and reproduction of Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940) were investigated. The method, based on rearing of the insects on a new diet prepared by discarding one of components from known chemical diet under laboratory condition was used in this study. For this, nymphs were reared separately on three different diets such as stock culture medium containing lettuce, fat-free artificial diet and artificial diet containing wheat germ oil until reaching the adult stage. Average body weights in 30-days old nymphs and 60-days old male and female nymphs and 90-days old male nymphs reared on lettuce were higher than those reared separately on two synthetic diets. But average body weights of nymphs reared on fat-free artificial diet and artificial diet containing wheat germ oil were similar. Insects were reared successfully through two generations on fat-free artificial diet. The hatching percentage of eggs laid by the females reared together with the males on fat-free diet containing vitamin E and wheat germ oil were similar to each other. According to these results, M. truncatus reared on fat-free artificial diet can successfully grow and reproduce.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genetik ve Kalıtım, Bitki Bilimleri, Biyoliji Çeşitliliğinin Korunuması, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Agronomi, Üreme Biyolojisi, Bahçe Bitkileri, Mantar Bilimi, Ziraat, Toprak Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Zooloji, Veterinerlik, Ekoloji, Mühendislik, Ziraat, Parazitoloji, Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri, Ziraat, Ortak Disiplinler, Su Kaynakları, Mikrobiyoloji, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Mineraloji, Entomoloji, Balıkçılık, Viroloji, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Çevre Bilimleri

Kaynak

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

2

Künye