Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un (Orthoptera: Gryllidae) Büyümesi ve Üremesi Üzerine Değişik Besinlerin Etkileri

dc.contributor.authorSemta Kaçar
dc.contributor.authorMehmet Başhan
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:58Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:58Z
dc.date.issued2018
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractModicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un büyümesi ve üremesi üzerine çeşitli besinlerin etkileri araştırıldı. Bu çalışmada, yapısı kimyasal olarak bilinen besinden herhangi bir bileşenin çıkartılmasıyla hazırlanan yeni bir besinle böceğin laboratuvar koşullarında yetiştirilmesine dayanan metot kullanılmıştır. Bunun için, nimfler ergin oluncaya kadar maruldan oluşan stok kültür ortamı, yağsız ve buğday tohum yağı içeren sentetik besinler olmak üzere üç farklı besin ortamında yetiştirilmiştir. Marulla beslenen nimflerin 30. günde ortalama vücut ağırlıkları ile dişi ve erkek nimflerin 60. gündeki ve erkeklerin 90. gündeki ortalama ağırlıkları; diğer iki sentetik besinle beslenenlerden yüksek olurken, yağsız ve buğday tohum yağlı sentetik besinlerle beslenen örneklerin ortalama vücut ağırlıkları benzer bulunmuştur. Böceklerin, yağsız yapay besinle iki nesil başarılı bir şekilde büyüdükleri gözlenmiştir. E vitamini içeren yağsız besin ve buğday tohum yağı içeren besinlerde dişilerin bıraktığı yumurtalardan nimf çıkış yüzdesi birbirine yakın olmuştur. Bu sonuçlara göre M. truncatus yağsız sentetik besin üzerinde büyüyüp üreyebildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe effects of various diets on the growth and reproduction of Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940) were investigated. The method, based on rearing of the insects on a new diet prepared by discarding one of components from known chemical diet under laboratory condition was used in this study. For this, nymphs were reared separately on three different diets such as stock culture medium containing lettuce, fat-free artificial diet and artificial diet containing wheat germ oil until reaching the adult stage. Average body weights in 30-days old nymphs and 60-days old male and female nymphs and 90-days old male nymphs reared on lettuce were higher than those reared separately on two synthetic diets. But average body weights of nymphs reared on fat-free artificial diet and artificial diet containing wheat germ oil were similar. Insects were reared successfully through two generations on fat-free artificial diet. The hatching percentage of eggs laid by the females reared together with the males on fat-free diet containing vitamin E and wheat germ oil were similar to each other. According to these results, M. truncatus reared on fat-free artificial diet can successfully grow and reproduce.en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.identifier.issn2619-9149
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.trdizinid292421en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreU5ESXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1674
dc.identifier.volume21en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKSÜ Tarım ve Doğa Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectAgronomien_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectMineralojien_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.subjectVirolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.titleModicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un (Orthoptera: Gryllidae) Büyümesi ve Üremesi Üzerine Değişik Besinlerin Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Various Diets on the Growth and Reproduction of Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940) (Orthoptera: Gryllidae)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar