Olağanüstü Koşullarda Öğretmenlerde Tükenmişlik: Covid-19 Sürecine İlişkin Bir İnceleme

dc.authorid0000-0002-2061-0661en_US
dc.authorid0000-0003-2406- 1011en_US
dc.contributor.authorKapçak, Rümeysa
dc.contributor.authorSakız, Halis
dc.date.accessioned2023-02-22T13:03:18Z
dc.date.available2023-02-22T13:03:18Z
dc.date.issued2022en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinde tükenmişlik deneyimlerine ilişkin görüşlerine başvurarak tükenmişlik durumlarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın nicel bölümünde 111, nitel bölümünde ise 14 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen ve karma desen yaklaşımının kullanıldığı araştırmada nicel veriler Demografik Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Envanteri aracılığıyla, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, kadın öğretmenlerin kişisel başarı konusunda kendilerini daha yetersiz hissettiklerini ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin branşa göre anlamlı düzeyde değiştiğini göstermiştir. Tükenmişlik, yaş ve kıdem arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğretmenler pandemi nedeniyle fiziksel, sosyal, mesleki ve psikolojik sorunlar yaşamış, değişen eğitim gereksinimlerine uyum sağlamada bazı güçlüklerle karşılaşmış ve mesleki gelişim fırsatlarını kullanmıştır. Araştırma sonuçları, psikolojik olarak zor koşullar sırasında duygusal zorluklarla mücadele etmek için önleme ve iyileştirme programları yoluyla öğretmenlerin güçlendirilmesine yönelik ihtiyaca işaret etmektediren_US
dc.description.abstractIn this study, teachers' views on their burnout experiences during the Covid-19 pandemic were examined to reveal their burnout-related experiences. In the study, which was conducted with the participation of 111 teachers in the quantitative part of the study and 14 teachers in the qualitative part, and in which the mixed design approach was used, quantitative data were collected through Demographic Information Form and Maslach Burnout Inventory, and qualitative data were collected through semi-structured interviews. The findings showed that female teachers felt more inadequate in terms of personal accomplishment and the burnout levels of teachers changed significantly according to the branch. No significant relationship was found between burnout, age and seniority. Teachers experienced physical, social, professional and psychological problems due to the pandemic, faced some difficulties in adapting to changing educational needs and used professional development opportunities. The research results point to the need for empowering teachers through prevention and recovery programs to cope with emotional difficulties during psychologically difficult conditions.en_US
dc.identifier.citationKapçak, R. & Sakız, H. (2022). Olağanüstü Koşullarda Öğretmenlerde Tükenmişlik: Covid-19’a İlişkin bir Karma Desen Araştırması . Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi , 39-1 (2) , 99-126 . DOI: 10.52597/buje.1125141en_US
dc.identifier.doi10.52597/buje.1125141en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.trdizinid1147929en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.52597/buje.1125141
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1147929/olaganustu-kosullarda-ogretmenlerde-tukenmislik-covid-19-surecine-iliskin-bir-inceleme
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3434
dc.identifier.volume39-1en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBoğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisien_US
dc.relation.ispartofBoğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19, öğretmen, salgın, tükenmişlik, teacher, pandemic, burnouten_US
dc.subjectteacher, pandemic, burnout, Covid-19en_US
dc.titleOlağanüstü Koşullarda Öğretmenlerde Tükenmişlik: Covid-19 Sürecine İlişkin Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeTeacher Burnout in Extraordinary Conditions: An Investigation Regarding the Covid-19 Processen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
document (43).pdf
Boyut:
525.37 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: