BATI ANSİKLOPEDİLERİNDE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ (RİSÂLETİN MEDİNE DÖNEMİ)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Batı’da yayımlanan ansiklopedilerin Hz. Muhammed’in risâletine bakışında indirgemeci bir yaklaşım egemendir. Buna karşın, onun siyasî ve politik yönü sürekli öne çıkartılır. Hatta bu alanda Hz. Muhammed bir dahi olarak gösterilir. Bunun nedeni, risâletin Medine dönemidir ve burada dinin tebliğiyle birlikte teşekkül eden kurumsallaşmadır. Hz. Muhammed’in davet süreci, sürekli harici odak noktalarından hareketle değerlendirilir. Buna göre politik bir proje ile yola çıkan Hz. Muhammed, hedefinde bir sapma yaşamamış ancak süreçte birçok revizyona gitmiştir. Bunda özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlığa yönelik yaklaşım ve uygulamaları temel neden olarak gösterilir. Dinî ve kültürel aidiyetlerle yapılan bu yorumlar İslam’ı bir proje, Hz. Muhammed’i de bu uğurda çaba sarf eden bir fırsatçı olarak niteler. Bu çalışma, Batı’da yayımlanan ansiklopedilerin, Hz. Muhammed’in Medine dönemine bakışı ile sınırlı tutulmuştur. Ansiklopedilerin, Hz. Muhammed’in politik yönünü ve liderliğini öne çıkardığı ve bu uğurda onun, başta din olmak üzere her unsuru kullandığı kanaatinde olduğu görülmüştür.
The encyclopedias published in the West approach the Muhammad's prophecy in a reductionist manner. However, his political side is always highlighted. Even, Muhammad is depicted as a genius. The main motivation behind this approach is his prophecy period in Madina and the institutionalization as a result of the religious preach there. The prophet’s preach period is always considered with the external focal points. According to this approach, Muhammad, who sought political aims, did not deviate from his aims but he revised his agenda many times. His approach and practices regarding the Christianity and Judaism are considered as the reason for these revisions. These comments, which were made based on the religious and cultural attachment, define the Islam as a project and Muhammad as an opportunist, who made an effort for this purpose. This study is limited to the western encyclopedias’ approach to the madina period. It is observed that the encyclopedias emphasize Muhammad’s political side and leadership, and assert that he uses every means, particularly Islam, to support this approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hz. Muhammed, Ansiklopedi, Medine, Millî Din, Despot ya da Kutsal Peygamber., The Prophet Muhammad, Encyclopedia, Medina, National Religion, Despot or Holy Prophet

Kaynak

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

73

Künye

DEMİRCİ A (2018). BATI ANSİKLOPEDİLERİNDE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ (RİSÂLETİN MEDİNE DÖNEMİ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0(73), 263 - 292.