Anna Komnena'nın Alexiad adlı eserine göre I. Haçlı Seferi

dc.contributor.advisorPolat, Ziya
dc.contributor.authorDirlik, Mükrime
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:33Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:33Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractHaçlı Seferleri, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, 1095 tarihinde, Papa II. Urbanus'un vaatleri üzerine harekete geçerek, Ortadoğu üzerine yaptıkları akınlardır. Müslümanların elinde bulunan topraklar üzerinde askeri ve siyasi hâkimiyet kurmak amacıyla başlayan seferlerin ilki I. Haçlı seferidir. 1097 yılında Avrupa'dan büyük topluluklar halinde Anadolu'ya giren Hıristiyan birlikler, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos'un desteğini alarak ilerlemişlerdir. Aleksios'un gayesi kaybettiği toprakları Müslümanların elinden alarak hâkimiyet alanını genişletmekti. Dolayısıyla kaybettiği toprakları vermeleri karşılığında, Haçlıların geçişlerine izin vermiş, fakat Haçlılar her ne kadar bu sözü verseler de ilerde bu sözün tam aksi şeklinde hareket etmişlerdir. Tüm bu konular hakkında bilgi veren aynı zamanda tezin ana kaynağı konumunda olan Alexiad, İmparator Aleksios'un kızı Anna Komnena tarafından kaleme alınmıştır. Komnena'nın, babasının İmparatorluk yıllarını anlatmak üzere kaleme aldığı bu eser, I. Haçlı seferi hakkında önemli bilgileri içinde barındırmaktadır. Anna Komnena'nın yaşadığı dönemde vuku bulan işgalleri, kendisinin gördüğü ve olaya şahitlik eden kimselerin de görüşlerini alarak yazdığı bu eser, konunun değerlendirilmesi ve anlaşılması bakımından önemlidir. I. Haçlı seferinde, Anna Komnena'nın ve İmparator Aleksios'un I. Haçlı seferine karşı tutumu, üzerinde çalışılmıştır. Konunun daha net anlaşılması ve daha münferit yaklaşılabilmesi adına Alexiad, çeşitli Kronikler ile karşılaştırılarak bir sonuç bulma yoluna gidilmiş, olaylar kıyas ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Crusades, European Catholic Christians, in 1095, Pope II. Acting on the promises of Urbanus, they made raids on the Middle East. The first of the expeditions that started with the aim of establishing military and political dominance over the lands held by the Muslims was the First Crusade. The Christian troops, who entered Anatolia as a large community from Europe in 1097, advanced with the support of the Byzantine Emperor Alexios I Komnenos. The aim of Alexios was to expand the area of ??his dominance by taking the lands he lost from the Muslims. Therefore, he allowed the Crusaders to pass in return for the lost lands, but even though the Crusaders made this promise, they acted in the opposite direction of this promise in the future. Alexiad, which provides information on all these issues and is the main source of the thesis, was written by Anna Komnena, the daughter of Emperor Alexios. This work, written by Komnena to describe the years of his father's Empire, contains important information about the First Crusade. This work, which Anna Komnena wrote by taking the views of the people who witnessed the occupation and the occupations that took place during her lifetime, is important in terms of evaluating and understanding the subject. In the First Crusade, the attitude of Anna Comnena and Emperor Alexios towards the First Crusade has been studied. In order to understand the subject more clearly and to approach it more individually, Alexiad was compared with various Chronicles and a result was sought, and the events were tried to be evaluated by comparison.en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYSm9WilByr3j27P38bUNw7OlxsnYc4m8enSbpA92NMnx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3843
dc.identifier.yoktezid753484en_US
dc.institutionauthorDirlik, Mükrime
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectBizans Dönemien_US
dc.subjectByzantine Perioden_US
dc.subjectBizans İmparatorluğuen_US
dc.subjectByzantine Empireen_US
dc.subjectHaçlı Seferleri Ien_US
dc.subjectCrusades Ien_US
dc.subjectHaçlı seferlerien_US
dc.subjectCrusadesen_US
dc.subjectHristiyanlaren_US
dc.subjectChristianiesen_US
dc.subjectMüslümanlaren_US
dc.subjectMuslimsen_US
dc.titleAnna Komnena'nın Alexiad adlı eserine göre I. Haçlı Seferien_US
dc.title.alternativeThe First Crusade according to Anna Komnena's Alexiaden_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
753484.pdf
Boyut:
21.59 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text