Hakikat ve Mecaz Arasında Bir Sufi’nin Portresi (Melayê Cizîrî), Mehmet Nesim DORU, Nûbihar Yayınları, (Birinci Baskı 2016), İstanbul, 139 S.

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Düşünce dünyamıza edebiyattan felsefeye birçok konuyu ihtiva eden Divan eserini miras bırakan Melayê Cızîrî sadece bir şair değil, aynı zamanda İslam düşüncesinin birçok disiplinine vakıf bir sufi düşünürdür. Divan, içerdiği nazari konularla İslam düşünce tarihinde bu kapsamda ve vecizlikte yazılmış nadir eserlerden birisidir. Melayê Cızîrî Divan’ında, 17. yüzyılın genel karakterini yansıtarak tasavvuf düşüncesini merkeze alıp İslam felsefesinin diğer (Meşşâî, İşrâki) yönelimlerinin tümüne veciz ifadelerle yer vermiş ve hakikate ulaşmanın ancak mecaz ile mümkün olabileceğini her fırsatta vurgulamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

Özel Sayı 1

Künye