Platon’un Çocuk ve Çocuk Eğitimi Üzerindeki Görüşlerinin P4C Açısından Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

20.10.2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kaygı Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Platon’un başta Devlet eserinde çocuk ve çocuk eğitimi üzerine ayrıntılı bir tartışma ve analiz yapılmıştır. Buradaki temel amaç devlet için sıkı tedbirleri hayata geçirmek ve sonraki süreci bu doğrultuda sürdürebilmektir. Bundan ötürü Devlet’teki çocuk eğitimi çoğu zaman katı kurallarla donatılmış ideal bir düzeni arkasına almakla birlikte gerçekte pratik bir amaç peşindedir. Nitekim burada son derece zorlu bir çocuk eğitimi söz konusudur. Platon çocuk yaşta temel eğitimin bir parçası olarak devlet veya devlet yönetimiyle ilişkili eğitimin verilmesi gerektiğini öne çıkarmıştır. Dolayısıyla sadece bu işi yapacak çocukların eğitiminden söz edilmiş ve bu süreç aşama aşama ortaya konulmuştur. Platon’un çocuk üzerindeki görüşlerinde, zaman içinde, bazı değişimler söz konusu olmuştur. Nitekim Yasalar’daki çocuk eğitiminin daha esnek tutulduğu söylense de bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etmek gerekir. Görülebileceği gibi çocuk ve çocuk eğitimi üzerine yapılan tartışmalar felsefede önem görmüştür ve bu durum Platon’dan beri devam eden bir konudur. Günümüzde ise Çocuklarla Felsefe veya Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliğinde çocuk için öngörülen eğitim ve nihayetinde çocuğun kendini ifade etmesine olanak sağlayan imkânlar artarak etkisini göstermektedir. P4C yöntemi ile birlikte çocuğun yeteneklerini açığa çıkarması hedeflenmektedir. Bu sayede çocuğun yaşama ve topluma yaklaşımında da değişimler yaşanması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı Platon’un Devlet ve Yasalar eserlerinde tartıştığı çocuk ve çocuk eğitiminin P4C açısından incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Platon’un çocuk konusundaki görüşlerinin ve çocuk eğitiminde belirlediği ve uyguladığı ilkelerin P4C etkinliğiyle olan benzerliğinin veya karşıt olabilecek yönlerinin olup olmadığını tartışmak konumuz açısından önem arz etmektedir
A detailed discussion and analysis was made on children and child education, especially in Plato’s Republic. The main purpose here is to implement strict measures for the state and continue the next process in this direction. For this reason, although child education in the Republic is often based on an ideal order equipped with strict rules, it pursues a practical purpose. There is an extremely difficult child education here. Plato emphasized that education related to the state or state administration should be given as a part of basic education at a young age. Therefore, only the education of children who will do this job is mentioned and this process is revealed step by step. There have been some changes in Plato’s views on children over time. Although it is said that child education is kept more flexible in the Laws, it must be stated that this situation does not reflect the truth. As can be seen, discussions on child and child education have been important in philosophy, and this has been an ongoing issue since Plato. Today, the education envisaged for the child in the Philosophy with Children or Philosophy for Children (P4C) activity and ultimately the opportunities that allow the child to express himself are increasingly effective. The P4C method is aimed at revealing the child’s talents. In this way, changes are expected in the child’s approach to life and society. This study examines and evaluates children and child education, which Plato discussed in his works The Republic and Laws, in terms of P4C. Our topic needs to discuss whether Plato’s views on children and the principles he determined and applied in child education are similar or contradictory to the P4C activity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Platon, Çocuk ve Çocuk Eğitimi, P4C

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

22

Künye