Yavaş gelişen etlik piliçlerin karkas özelliklerine ve et kalitesine serbest yetiştirme sisteminin etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma, altlıklı yer sistemi, yarı açık gezinmeli serbest sistem ve gezinmeli serbest sistemin; yavaş gelişen etlik piliçlerin karkas özellikleri ve et kalitesine etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Denemede 270 adet yavaş gelişen Hubbard Isa Red-JA civcivi kullanılmıştır. Denemenin 61. gününde her yetiştirme sisteminden 12 adet, toplam olarak 36 adet yavaş gelişen etlik piliç, karkas ve et kalitesini saptamak amacıyla seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yetiştirme sisteminin karkas randımanı, but oranı ve kanat oranına etkisi önemli bulunurken (P<0.05), göğüs oranı, sırt ve boyun oranına etkisi önemli bulunmamıştır (P>0.05). Göğüs eti pH, renk, protein, yağ, kül, kuru madde ve su tutma kapasitesi bakımından yetiştirme sistemleri arasındaki farklılık önemli çıkmamıştır (P>0.05). Göğüs eti çoklu doymamış yağ asitleri bakımından yetiştirme sistemleri arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (P<0.01). Yağ asitlerinden miristoleik asit bakımından yetiştirme sistemleri arasındaki farklılık önemli (P<0.05), ele alınan diğer yağ asitleri arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Göğüs eti besin madde içeriği, çoklu doymamış yağ asidi ve tekli doymamış yağ asitlerinden miristoleik asit bakımından yarı açık gezinmeli serbest sistem diğer sistemlere göre bir üstünlük sağlamıştır.
The experiment was conducted to study the effect of deep litter system, free-range with fixed housing system and free-range with portable housing system in wheat stubble on carcass characteristics and meat quality of slow-growing broiler chickens. The number of 270 slow-growing Hubbard Isa Red-JA chicks was used in experiment. Number of 12 slow-growing broilers from each production system and totally 36 slow-growing broilers was selected for detection of carcass and meat quality characteristics. Results showed that production system has a significant effect on carcass yield, leg and wing ratios (P&lt;0.05), but has not any effect on breast, back and neck ratios (P&gt;0.05). Production system was also not effected in terms of pH, color, protein content, fat, ash, dry matter and water holding capacity of breast meat (P&gt;0.05), but has a significant effect in terms of polyunsaturated fatty acids of breast meat (P&lt;0.01). While there was a significant difference between production systems in terms of monounsaturated fatty acid miristoleik acit (P&lt;0.5), there were any significant difference in terms of other fatty acids (P&gt;0.05). Free-range with fixed housing system has an advantage than other systems in terms of nutrient content, polyunsaturated fatty acids and monounsaturated fatty acid miristoleik acit of breast meat.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

6

Künye