Bazı makrofungusların fenolik içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal potansiyellerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada 2012-2013 yılları ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Siirt ve çevresinde toplanan Phallus impudicus, Coprinus silviaticus ile Morchella tomentosa, Amanita fulva adlı makro mantar türlerinin etanol ekstraktlarının bazı fenolik asit içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal potansiyelleri çalışılmıştır. Söz konusu makro mantarların etanol ekstraktlarının antioksidan potansiyellerinin tespiti amacıyla; DPPH serbest radikal yakalama, metal iyonlarını şelatlama, indirgeme gücü ve süperoksit anyon radikal süpürme testleri uygulanmıştır. Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi amacıyla da disk difüzyon yöntemi çalışılmıştır. Süperoksit anyon radikal aktivitesinde tespit edilen en yüksek değer % 83,24 ile Morchella tomentosa en düşük değer ise % 73,05 ile Coprinus silviaticus'a ait bulundu. DPPH serbest radikalini söndürme aktivite tekniğinde en fazla etkinliği gösteren Amanita fulva etanolik ekstraktının 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 mg/mL konsantrasyonlardaki etkinlik verilerinin sırasıyla %19.33, %24.46, %58.74, %77.75, %87.89, %88.40 olduğu tespit edilmiştir. Metal şelatlama etkinliğinde kullanılan ekstraktların ve pozitif kontrol olarak çalışılan standartların etkinlik sıralaması EDTA> Amanita fulva> Morchella tomentosa> Phallus impudicus> Coprinus silviaticus> BHT> BHA> Trolox şeklinde tespit edilmiştir. Mantar indirgeme gücü aktivitesinde ise 10.0 mg/mL konsantrasyonda 2,89 aktivite ile en yüksek etkinliği gösteren mantar Morchella tomentosa olarak gözlenmiştir. Antimikrobiyal aktivite testinde ise Enterococcus hirae hariç diğer beş bakteriye karşı en yüksek inhibisyon zonlarını M. tomentosa'nın etanol ekstraktı sergilemiştir.
In this study, some phenolic acid contents, antioxidant and antimicrobial potentials of ethanol extracts of macro mushroom species Phallus impudicus, Coprinus silviaticus and Morchella tomentosa, Amanita fulva collected in and around Siirt in the spring and autumn seasons of 2012-2013 were studied. In order to determine the antioxidant potentials of the ethanol extracts of the aforementioned macrofungi; DPPH free radical capture, chelating metal ions, reducing power and superoxide anion radical scavenging tests were applied. Disc diffusion method was also studied in order to determine the antimicrobial activity. The highest value detected in superoxide anion radical activity was found to be 83.24% for Morchella tomentosa and the lowest value for Coprinus silviaticus with 73.05%. The efficacy data of the ethanolic extract of Amanita fulva, which showed the highest efficiency in DPPH free radical quenching activity technique, at concentrations of 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 mg/mL, were has been found to be 19.33%, 24.46%, 58.74%, 77.75%, 87.89%, 88.40%, respectively. The order of effectiveness of the extracts used in metal chelating activity and the standards studied as positive control was determined as EDTA> Amanita fulva> Morchella tomentosa> Phallus impudicus> Coprinus silviaticus> BHT> BHA> Trolox. In the reducing power activity of the fungus, Morchella tomentosa was observed with the highest activity at a concentration of 10.0 mg/mL with 2.89 activity. In the antimicrobial activity test, the ethanol extract of M. tomentosa exhibited the highest inhibition zones against the other five bacteria, except for Enterococcus hirae.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoloji, Biology, Antimikrobiyal aktivite, Antimicrobial activity, Antioksidanlar, Antioxidants, Makromantarlar, Macrofungi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye