Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)

dc.authorid0000-0003-1148-3733en_US
dc.contributor.authorGeldi, Songül
dc.date.accessioned2022-01-25T07:00:57Z
dc.date.available2022-01-25T07:00:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, siyasi temsili tarihsel bağlamda reddedilen 1975-1990Lübnan/Beyrut İç Savaşını, temsil krizi etrafında ele alan çağdaş sanatçıAkram Zaatari’nin In This House/Fi Haza Al Bayt (2005) adlı filmi mekân,imge ve bellek ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Sanatın görünürlülük vezaman bağlantısını imge üzerinden kurması, imge ve bellek arasındakiortaklık/ilişki üzerinden tartışılarak değerlendirilmiştir. Lübnan devletininamnezik resmi anlatısının eleştirisi ve aynı zamanda deneyimlenmişsavaş tarihinin savunusu olan bu filmin, temel argümanı ve kolektifbelleğe etkileri savaşın resmi tanığı niteliğinde olan bir mektup üzerindenanaliz edilmiştir. Zihinsel ve duyumsal süreçlerin mekânın yenidenüretilmesine ve kendini tekrarlamasına ve üretilen mekânın da kolektifbelleğin nesnellik kazanmasına kaynaklık ettiği Zaatari’nin çalışmalarıüzerinden belirtilmiştir. Sanatçı kaotik geçmişin inkârı, bölgeselçatışmalar, İsrail saldırıları, ulusal direniş, bellek, yerinden edilme, savaşdönemi görüntülerin üretimi/dolaşımı gibi konuları politik ve ideolojikbir perspektiften ele almıştır. Zaatari’nin bütün fotoğrafik-videoları vefilmleri biçimsel ve kavramsal tutarlılığı ifade eden temsil biçimleriyleneoliberal inkâr politikalarını ve devletin amnezik resmi anlatısını/tarihinialtüst etme eğilimine ve gücüne sahip olduğu çalışmaları üzerindenortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, contemporary artist Akram Zaatari’s film In This House/Fi Haza Al Bayt (2005), discussing the Lebanese/Beirut Civil War around the crisis of representation, whose political representation has been rejected in the historical context, has been examined in the context of space, image and memory. The connection of art with visibility and time through image has been discussed through the partnership/ relationship between image and memory. The criticism of the Lebanese state’s amnesic official narrative, as well as the defense of the experienced war history, has been analyzed through a letter that is the official witness of the war, its main argument and effects on collective memory. It has been stated through the works of Zaatari that mental and sensual processes cause the reproduction and repetition of space, and the produced space to gain objectivity of the collective memory. Zaatari’s photographic-videos and films are representing formal and conceptual coherences that are-addressing the issues such as the denial of the chaotic past, regional conflicts, Israeli attacks, national resistance, memory, displacement, and the production/circulation of wartime images from a political and ideological perspective. It has been demonstrated through its discussions that it has the tendency and power to overturn neoliberal denial policies and the state’s amnesic official narrative/history.en_US
dc.identifier.citationGELDİ S (2021). Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online), 0(5), 23 - 41.en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.trdizinid401685en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBeE5qZzFOUT09/savas-sonrasi-lubnan-sanatinda-imge-ve-mekan-in-this-house-2005-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2988
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online)en_US
dc.relation.ispartofARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectimge, lübnan, savaş, bellek, akram zaatari, in this house.en_US
dc.subjectimage, lebanon, war, memory, akram zaatari, in this house.en_US
dc.titleSavaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)en_US
dc.title.alternativeImage and Memory in Post-War Lebanese Art: In This House (2005)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
436c5d3e-2bd3-4c5b-b844-81e7ff1b7e0f.pdf
Boyut:
493.31 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: