İbn Nübâte el-Hatîb ve Hz. Hüseyin’in Şehâdeti ile İlgili Hutbesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arap edebiyat tarihinde adından sitayişle bahsedilen hatiplerden biri, İbn Nübâte’dir. 336/946 yılında Diyarbakır’ın Silvan (Meyyâfârikîn/Fârikîn) ilçesinde doğan İbn Nübâte, Hamdânîlerin Emîri Seyfüddevle b. Hamdân’ın (ö. 356/967) himayesinde bulunmuş ve sarayında hatiplik yapmıştır. Silvan ve Halep’te îrâd ettiği hutbelerle hak ettiği üne kavuşan İbn Nübâte’nin günümüze ulaşan hutbe mecmuası bulunmaktadır. İbn Nübâte, 374/984 yılında Silvan’da vefat etmiştir. Bazı kaynaklar Halep’te vefat ettiğini belirtmektedir. İbn Nübâte’nin muharrem ayının ikinci cuma gününe denk gelen hutbede îrâd ettiği Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi ile ilgili olan hutbesi önemlidir. İbn Nübâte, bu hutbesinde Hz. Hüseyin’in şehadetinden dolayı üzüntüsünü dile getirmekte ve aynı şekilde Müslümanların da bu olaya üzülmeleri gerektiği üzerinde durmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arap Edebiyatı, İbn Nüb â te, el-Hat î b, Hz. Hüseyin’in Ş ehadeti, Hamd â niler, Hutbe, Silvan.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

GEMİ A (2018). İBN NÜBÂTE EL-HATÎB VE HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHÂDETİ İLE İLGİLİ HUTBESİ. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(34), 191 - 210.