Türkiye’de İnsan-Hayvan İlişki Bilimi Antrozooloji’nin Faaliyet Alanları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Öz:Dünya hayatının başlangıcından bu yana insanlar, insandışı diğer hayvanlar ile farklı iletişim ve etkileşim içerisindedir. Antrozooloji bu iletişim ve etkileşimler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin, Asya, Avrupa ve Afrika üzerinde bir köprü konumunda olması, birçok hayvan türlerine de ev sahipliği yapmasına ve hala yapıyor olmasına imkân sağlamıştır. Özellikle, ilk hayvan evcilleştirmesinin başlamasının yanı sıra evcil hayvan yönetim sisteminin dağıtımında, Anadolulular önemli katkılarda bulunmuştur. Anadolu’daki Erken Neolitik ve ilk medeniyetlere ait yerleşimlerdeki zengin hayvan kalıntıları, bu yorumlara ışık tutmaktadır. Ayrıca Türkiye’de halen dünyanın diğer ülkelerine göre nispeten daha yaygın hayvancılığın olmasının yanında, toplumdaki sosyo-kültürel yapının çok geniş bir parçası olarak hayvanlar rol oynamakta ve şehir kültüründe de çok sayıda ev hayvanlarının olması, bu bölgede güçlü insan-hayvan ilişkileri varlığına işaret etmektedir. Bu nedenle bu kavramsal çalışma, Türkiye için Antrozoolojik çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.
Humans have been having a variety of interactions and relationships with animals since the beginning of life. Anthrozoology focuses its researches on these interactions and relationships. Bridging the continents of Asia, Europe and Africa, Turkey has been home to miscellaneous animal species since the Pleistocene epoch. The Inhabitants of the Anatolian Peninsula particularly had significant contributions in the initial domestication of animals and distribution of the animal herding throughout the Old World. The abundant faunal remnants in the Neolithic and Early Bronze Age settlements in Anatolia also support these arguments. In addition to the fact that Turkey is still one of the countries having more widespread livestock farming in the world, large number of pets kept in the urban life there also indicates the presence of strong relationships between human beings and animals in the region. Therefore, this conceptual paper aims to show how important anthrozoology researches are for Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antrozooloji, Sosyoloji

Kaynak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye

SIDDIQ A. B,ERDEM Ç,ŞANLIİ S (2018). Türkiye’de İnsan-Hayvan İlişki Bilimi Antrozooloji’nin Faaliyet Alanları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 805 - 826.