Avrupa’nın Önyargılarının ve Çelişkilerinin Bir Sonucu Olarak İslamofobi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

İslam'a ve Müslümanlara yönelik negatif tutum ve davranışları ifade eden İslamofobi, son çeyrek asırda Avrupa ülkelerinde varlığını giderek artıran çok önemli bir sorundur. Bu sorunun ana sebebi olarak, başta kendisini İslam'la irtibatlandıran bazı kişi ve örgütlerin dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri terör saldırıları olmak üzere, genellikle Müslümanların tutum ve aktiviteleri gösterilmektedir. Şüphesiz, İslam'a ve Müslümanlara yönelik birtakım negatif yaklaşımların oluşmasında bizzat dünya üzerindeki Müslümanlardan kaynaklanan bazı faktörler rol oynayabilir. Ancak, bu çalışmada ortaya konmaya gayret edileceği gibi, Avrupa'da yükselen İslamofobinin öncelikli sebepleri Müslümanların tutumlarından ziyade 1990'lar sonrasının konjonktüründe Avrupa devlet ve toplumlarının kendi değerleriyle çelişen yaklaşımlarında ve Müslümanlara yönelik önyargılarında aranmalıdır
Islamophobia, which implies negative positions and behaviours towards Islam and Muslims has an important problem that has made its presence increasingly felt in the European countries in the last quarter of century. As the main cause of this problem, usually the negative attitudes and activities of Muslims are shown including first of all the terrorist attacks of some persons and organisations that associate themselves with Islam. Obviously, some factors arising from Muslims around the world may play a role in the emergence of some negative understandings against Muslims. However, as will be attempted to show in this study, the primary causes of the rising Islamophobia in Europe should be sought in the contradicting approaches of the European states and societies with their own values and in their prejudices against Muslims

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat, İşletme

Kaynak

Yönetim Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

29

Künye