Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada; mesleklerinin ilk yıllarında öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin yaşadıkları zorlukları ve süreç içerisinde kazandıkları tecrübeleri belirlemekle beraber göreve yeni başlayan öğretmen adayları için sınıf yönetimine yönelik önerileri alınmaya çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde nitel bir çalışmadır. Bu amaçla 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, Mardin – Artuklu ilçesinde, farklı kademe, okul türü ve branştan amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniği ile belirlenen 64 öğretmen ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlere veri toplama formları dağıtılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, bulgular; tema, alt tema/görüş ve frekanslarla birlikte tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin sınıf yönetiminde genel olarak öğretmen yeterlilik/özelliklerinden kaynaklı (öğrenci dikkatinin canlı tutulması, öğretmen alan yetersizliği...) öğrencilerden kaynaklı (öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi, öğrenci hazırbulunuşluk durumları, belirlenen kuralların ihlal edilmesi...), velilerden kaynaklı (sosyal ve kültürel farklılıklar, veli tutumları), mekandan kaynaklı (fiziki şartların yetersizliği, sınıfların kalabalık olması) hususlarda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Göreve yeni başlayan öğretmen adayları için sınıf yönetimine yönelik önerilerin ise öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi, uygun sınıf ikliminin oluşturulması, farklı yöntem-teknik kullanımı ve mekanın düzenlenmesi hususlarında olduğu görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öğretmen, Sınıf yönetimi, Sınıf yönetimi becerisi

Kaynak

Kastamonu Education Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

1

Künye

Bozan, S. ve Ekinci, A. (2020). Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 28(1), 137-153. doi:10.24106/kefdergi.3480