Foodscape: Kavramsal Bir Bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Foodscape kavramı, yemek kültürlerinin temelini oluşturan ve yaratan maddi gerçekler ilebirlikte yemeklerin kültürel alanlarını ve uygulamalarını anlamanın önemli bir yoludur.Foodscape kavramının yemeğin mekânsal bağlamını ve yemek ile insanlar arasındaki ilişkiyivurgulayan düşünce biçimini yansıttığı kabul edilmektedir. Foodscape, gıda coğrafyasıiçerisinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle bu çalışmada gıda coğrafyası ve foodscapekavramları hakkında var olan tanımları ortaya koymak ve foodscape kavramı ile ilgili genelyapıyı değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Araştırmada, foodscape terimi kullanılaraksistematik bir literatür incelemesi yapılmıştır. Araştırma kapsamına, 2009-2022 yılları arasındafoodscape terimi ile ilgili yayınlanan çalışmalar dâhil edilmiştir. Literatürde foodscape kavramıile ilgili birçok çalışmanın bulunduğu ancak bu çalışmaların her birinin farklı bir odak noktasınadeğindiği görülmektedir. Nispeten yeni ve dikkat çekici bir konu olan foodscape, planlama,pazarlama ve yönetimsel açıdan hem turizm hem de gastronomi ve mutfak sanatları alanındaaçılım yaratabilecek bir konuma sahip olabilir. Gelecekte Türkiye’de de foodscape kavramıiçerisinde bulunan sokak yemekleri foodscapesi ile birlikte gastronomi turizmi ve destinasyonfoodscapesleri ile ilgili çalışmaların yapılması, Türkiye’nin gastronomi turizmi potansiyelinekatkıda bulunabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Coğrafyası, Foodscape

Kaynak

VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye