ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, kadına yönelik şiddetin öldürücü biçimi olan kadın cinayetleri olgusu ele alınmaktadır. Son yıllarda akademik alanda popüler bir olgu olan kadın cinayetleri ele alınırken olgunun ahlaki boyutunun ihmal edildiği gözlenmektedir. Her cinayetin ötekinin varlığını ortadan kaldıran bir şiddet edimi olduğu hatırlandığında, kadın cinayetlerinin ötekini merkeze alan bir ahlaki perspektiften değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın kuramsal çerçevesini Emmanuel Levinas’ın ötekinin mutlak anlamdaki farklılığını, özgürlüğünü ve dışsallığını merkeze alan etik teorisi oluşturmaktadır. Ötekinin/başkasının özgürlüğünü ve özerkliğini yok sayan, sorumluluğu öncelemeyen her deneyimi şiddet olarak ortaya koyan Levinas radikal bir ahlaki perspektif ortaya koymaktadır. Modern felsefenin ötekini yok saydığını ve bastırdığını iddia eden Levinas, şiddet deneyimini anlamak için yeni teorik imkanlar sunmaktadır. Bu çerçeveden hareketle özgür ve özerk bir birey olarak kadınların varlığını yadsıyan ve ortadan kaldıran bir olgu olarak karşımıza çıkan kadın cinayetlerini anlamada Levinas’ın kuramsal mirasının önemi vurgulanmaktadır. Çalışmada dünyada ve Türkiye’deki kadın cinayetlerinin sıklığını ortaya koyan nicel veriler analiz edilmekte ve bu cinayetlerin her yıl bir önceki yıla göre artış kaydettiği gözlenmektedir. Yasal ve hukuki mevzuata rağmen cinayetlerin artması, olgunun sosyolojik olarak ele alınmasını ve ahlaki boyutun hesaba katılmasını zorunlu kılmaktadır.
In this study, the topic of murders of women, which is the lethal form of violence against women, is discussed. In the latest years, while addressing the murder of women, which is a popular issue in the academic field, it has been observed that the moral dimension of this issue has been neglected. When it is remembered that each murder is an act of violence that extinguish the other's existence, it is an obligation to evaluate the phenomenon of women's murders from a moral perspective that takes the other into the center. In this situation, the theoretical framework of our study is Emmanuel Levinas's ethical theory, which focuses on the difference, freedom and externality of the other in existence. Levinas, who thinks that each experience is a violence ignoring the other's existence and autonomy and not prioritizing the responsibility, presents a radical moral perspective, Lavinas, who presents new theoretical possibilities to understand the experience of the violence, claims that modern philosophy ignores and suppresses the other. In this way, the importance of Levinas' s theoretical legacy emphasises the understanding of women's murders, which are seen as a phenomenon that neglects and extinguishes the women’s existence as a free and autonomous individual. In this study, the quantitative data showing the frequency of murders of women in the world and Turkey is analysed, and it is detected that these murders increased each year compared to the previous year. Despite law and legal legislation, the increasing of the murders of women obliges the case to be examined sociologically and the moral dimension to be considered.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Toplumsal Cinsiyet, Anksiyete, Etik, Hukuk, Kadın Cinayetleri, Gender, Anxiety, Ethics, Law, Murders of Women

Kaynak

e-Şarkiyat İlmi Araştırma Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye

KARA Z,ULUÇ M. A (2019). ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1566 - 1581. Doi: 10.26791/sarkiat.655891