Pozitif Okul Yönetiminin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal of Educational Reflections

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin pozitif okul yönetimi ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkiyi betimlemek, ayrıca pozitif okul yönetimi algılarının, bazı değişkenlere göre anlamlı şekilde farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. 13 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 329 kişiden oluşan bir çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonunda öğretmenlerin pozitif okul yönetimine ilişkin algıları yeterli, genel örgütsel bağlılık algıları ise orta düzeyde bulunmuştur. Sonuçlara göre, pozitif okul yönetimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algısını pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı şekilde yordamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pozitif okul yönetimi, Örgütsel bağlılık, Öğretmen.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye