EYLÜL ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ KİMLİKLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eylül romanı, psikolojik tahlillerin ağır bastığı bir romandır. Romanda imkânsız bir aşkın bu aşkı yaşayan kahramanlar üzerinde kur-duğu psikolojik baskı, mekân insan bağlamında ele alınır. Mekânın bire-yin iç dünyasında oluşturduğu yönelimler ve ruhsal çatışmalar anlatılırken kahramanların iç dünyaları okura bütün yönleriyle sunulur. Roman kahramanlarının duyguları estetik bir zeminde anlatılırken etik olgusu da göz ardı edilmez. Bu çalışmada evli bir kadın olan Suat’la Necip’in aşkları ve estetik ile etik arasında sıkışan içsel çatışmaları irdelenecektir.
Eylül is a novel of which psychological analyses have been significantly carried out. In the novel, the psychological pres sure of an impossible love on the novel characters that experienced this love is being handled in the terms of place and human. While the inten tions and psychological conflicts which place creates in the inner world of individual being told, inner worlds of characters are being presented to the reader completely. Ethical fact is not ignored while novel characters' emotions are being told in an aesthetic ground. In this study, the love be tween Necip and a married woman Suat and the relationship between aes thetic and ethic wherein their inner are present will be discussed in depth

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aşk, Musiki, Tabiat, Estetik, Etik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

28

Künye

Kanter, Y. "EYLÜL ROMANINDA ESTETİZE EDİLMİŞ KİMLİKLER" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2010 ): 231-243