Mehdi el Hanefi'nin Merahu'l-Ervah şerhinin tahkik ve incelemesi sayfa: (/50/b) - (/110/b)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arapça ilimler arasında sarf ilminin önemi herkesçe malumdur. Bundan dolayı eskiden beri alimlerimiz sarf ilmiyle ilgili eser yazmayı önemsemişlerdir. Sarf ilminin önemli eserlerinden biri olan ve gün yüzüne çıkarılmaya değer, fayda sağlayacak olan Mehdi Hanefi'ye ait "şerhü'l-merah" isim eserde Yazarın önemli kişiliği bu kitapta kendini göstermiş ve yazar birkaç konuya değinerek mazi, muzari, emir kiplerini, merfu, mansub, merfu ve gizli zamirleri, fiilleri ve durumlarını, Ayrı ve bitişik yazılanları gizli ve açık zamirleri incelemiştir. Hazfetme ve Ziyade çalışmalarına değinmiştir. Farsça bazı kelimeleri açıklamıştır. Şerhü'l Merah metninde geçen ibareleri açıklamak için çaba göstermiştir. Dolayısıyla bu eser, sarf kitapları arasında kendine layık bir yer edinen güzel bir şerh olmuştur . Bu eserin Bir bölümünü ( sayfa 50-110 arası ) tahkik ettiğim çalışmam üç bölümden oluşuyor . 1. Bölüm El yazmasının incelenmesi 2. Bölüm eserin metni ve 3. Bölüm eserin tahkiki. Çalışmam yaklaşık 130 sayfadan oluşmaktadır . Eserin anlaşılması güç olan ibarelerini açıkladım ve tüm dikkatimle hatalardan arınmış bir şekilde metni doğru yazmak için çabaladım. Bu çalışmamın faydalı olmasını Allah'tan dilerim, çünkü o en iyi işiten ve en yakın olandır.
Everyone knows the importance of morphology in Arabic sciences, that is why our scholars have been interested in it since ancient times. (Sharih Marah Al Arouah) by Al Mahdi Al Hanfi is one of the important books in the science of morphology. It is a useful book, and it is a book worthy of coming out into the light. Where the author's character appears in it, where he focused on many subjects. He researched the words' structures in past, present, and imperative. The author touched on several topics in it. He studied the nomination, accusation, and their conditions with the verbs; connection and separation; appearance and disappearance. The author has done his best to explain appropriateness among the morphology books. I have schooled in part of this book, and my research included three sections, the manuscript study, the Marah Alroah text section, and the investigation section. My research included 130 pages. I have focused my attention to get the text correct and empty of corrections and distortions, so I extracted the author's text on what is most likely to be the author's text and that is interviewing the manuscript copies and proofing the correct from the differences when there is a difference. I also cleared the ambiguous statements in it and I committed when there's a need. I ask the Almighty God to benefit in it he is all-hearing and all near.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Merah'ul-Ervah, Şerhu Merah'il-Ervah, El-Mehdi el-Hanefi, Pakistanlı Sarf Alimleri, Marah Al- Arwah, Sharh Marahi Al Arwah, Mahdi Al Hanafi, Pakistani Morphology Scholars, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye