Mehdi el Hanefi'nin Merahu'l-Ervah şerhinin tahkik ve incelemesi sayfa: (/50/b) - (/110/b)

dc.contributor.advisorAlsayady, Abdulghafour
dc.contributor.authorUfara, Nasreddin
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:45Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:45Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Arap Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractArapça ilimler arasında sarf ilminin önemi herkesçe malumdur. Bundan dolayı eskiden beri alimlerimiz sarf ilmiyle ilgili eser yazmayı önemsemişlerdir. Sarf ilminin önemli eserlerinden biri olan ve gün yüzüne çıkarılmaya değer, fayda sağlayacak olan Mehdi Hanefi'ye ait "şerhü'l-merah" isim eserde Yazarın önemli kişiliği bu kitapta kendini göstermiş ve yazar birkaç konuya değinerek mazi, muzari, emir kiplerini, merfu, mansub, merfu ve gizli zamirleri, fiilleri ve durumlarını, Ayrı ve bitişik yazılanları gizli ve açık zamirleri incelemiştir. Hazfetme ve Ziyade çalışmalarına değinmiştir. Farsça bazı kelimeleri açıklamıştır. Şerhü'l Merah metninde geçen ibareleri açıklamak için çaba göstermiştir. Dolayısıyla bu eser, sarf kitapları arasında kendine layık bir yer edinen güzel bir şerh olmuştur . Bu eserin Bir bölümünü ( sayfa 50-110 arası ) tahkik ettiğim çalışmam üç bölümden oluşuyor . 1. Bölüm El yazmasının incelenmesi 2. Bölüm eserin metni ve 3. Bölüm eserin tahkiki. Çalışmam yaklaşık 130 sayfadan oluşmaktadır . Eserin anlaşılması güç olan ibarelerini açıkladım ve tüm dikkatimle hatalardan arınmış bir şekilde metni doğru yazmak için çabaladım. Bu çalışmamın faydalı olmasını Allah'tan dilerim, çünkü o en iyi işiten ve en yakın olandır.en_US
dc.description.abstractEveryone knows the importance of morphology in Arabic sciences, that is why our scholars have been interested in it since ancient times. (Sharih Marah Al Arouah) by Al Mahdi Al Hanfi is one of the important books in the science of morphology. It is a useful book, and it is a book worthy of coming out into the light. Where the author's character appears in it, where he focused on many subjects. He researched the words' structures in past, present, and imperative. The author touched on several topics in it. He studied the nomination, accusation, and their conditions with the verbs; connection and separation; appearance and disappearance. The author has done his best to explain appropriateness among the morphology books. I have schooled in part of this book, and my research included three sections, the manuscript study, the Marah Alroah text section, and the investigation section. My research included 130 pages. I have focused my attention to get the text correct and empty of corrections and distortions, so I extracted the author's text on what is most likely to be the author's text and that is interviewing the manuscript copies and proofing the correct from the differences when there is a difference. I also cleared the ambiguous statements in it and I committed when there's a need. I ask the Almighty God to benefit in it he is all-hearing and all near.en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCNfMBYSC9molKmAZ7V64P3P_soxF19KErnAlsomzcG2j
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4059
dc.identifier.yoktezid741052en_US
dc.institutionauthorUfara, Nasreddin
dc.language.isoaren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerah'ul-Ervahen_US
dc.subjectŞerhu Merah'il-Ervahen_US
dc.subjectEl-Mehdi el-Hanefien_US
dc.subjectPakistanlı Sarf Alimlerien_US
dc.subjectMarah Al- Arwahen_US
dc.subjectSharh Marahi Al Arwahen_US
dc.subjectMahdi Al Hanafien_US
dc.subjectPakistani Morphology Scholarsen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleMehdi el Hanefi'nin Merahu'l-Ervah şerhinin tahkik ve incelemesi sayfa: (/50/b) - (/110/b)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
741052.pdf
Boyut:
3.93 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text