“Sonsuzluk Teorisi” Filminin Genetik Yapısalcı Bir Analizi*

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mukaddime

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Filmler içlerinde toplumsal yapıların izlerini taşıdıkları için toplumsal dönüşümün anlaşılmasında önem arz etmektedir. Sosyolojik teorinin temel meselesi de toplumsalı anlamaya yarayacak her türlü aracı değerlendirmek, bunları sistematik bir şekilde kuramsallaştırmaktır. Toplumsal alandan bağımsız bir kuramsallaştırmanın mümkün olmadığı varsayımıyla hareket eden bu çalışmanın temel iddiası, Pierre Bourdieu’nün kavram repertuarıyla, yani genetik yapısalcılıkla, 2015 yılında Matt Brown’un yönetmenliğinde çekilen Sonsuzluk Teorisi filminin çözümlenebileceği ve bu kavramsal repertuarın film analizinde bizlere oldukça geniş bir hareket alanı sağlayacağıdır. Bu bağlamda, Pierre Bourdieu’nün genetik yapısalcılığı/yapısal inşacılığı ekseninde ele alınan Sonsuzluk Teorisi filminin Hindistan’da yaşayan baş karakterinin habitus, sermaye, alan, illusio ve oyun gibi Bourdieucü kavram repertuarıyla ilişkisinin anlaşılmasını sağlayacaktır.
Since films bear the traces of the social structures they emerge from within, it has importance in understanding the social transformation. And the main issue of sociological theory is to evaluate all kinds of tools that will help to understand the social and theorize them in a systematic way. The main claim of this study, which is based on the assumption that it is not possible to construct a theory independent of the social sphere is that with Pierre Bourdieu's conceptual repertoire, in other words, genetic structuralism/structural construction axis, the movie Infinity Theory directed in 2015 by Matt Brown could be resolved, and that conceptual repertoire would provide us with a fairly broad range of motion in analyzing films. In this context, understanding the relationship between the movie Infinity Theory, which is handled in the context of genetic structuralism/structural construction, the main character of it who lives in India and habitus, capital, field, play and other Bourdieuian concept repertoire will help us understand the relationship between the main character and Bourdieuian concepts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pierre Bourdieu, Sonsuzluk Teorisi, Sermaye, Habitus, Alan, Pierre Bourdieu, The Man Who Knew Infinity, Capital, Habitus, Field

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

2

Künye

YÜCEDAĞ İ (2018). “Sonsuzluk Teorisi” Filminin Genetik Yapısalcı Bir Analizi*. Mukaddime, 9(2), 67 - 77. Doi: 10.19059/mukaddime.447046