Kişilik Oluşumunda Dinîn Rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Kişilik, bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevreye uyum biçiminin özelliklerini içeren bir kavramdır. Kişiliğin niteliği hakkında ortak bir kavram yoktur. Çünkü bu kavram günlük dilde çok anlamlı olarak kullanılmaktadır. Hem Kur’an’da hem de Hadis’te şahıs kavramı, tek ve başkalaşmış; hukukun bir objesi, aynı zamanda manevi bir varlık, bilhassa kendi öz hayatına sahip, bağımsız bir suje halinde, bir realite olarak ortaya çıkmıştır. İnsandaki kişilik nitelikleri bebeklik çağından olgunluk çağına kadar çeşitli değişikliklere uğrar. Çok küçük yaşlarda edinilmiş olan alışkanlıklar kişiliğin temelini ve çekirdeğini teşkil etmektedir. Ancak doğuştan potansiyel olarak var olan kişilik vasıfları da çevre ve kültür şartlarına göre gelişmektedir. Böyle bir ortamda kendini arayan birey, varoluşsal boşlukla yüz yüze gelmiştir. Modernitenin sunduğu her türlü imkâna karşı insanlar, anlamsızlık duyusundan kurtulamamaktadırlar.
Personality is a concept Which includes the characteristics to form adaptation of environment, and all a human’s interest, attitudes, skills, style of speech, external appearance. There is not a common concept about the nature of personality because this concept is used as a very significant in everyday language. The concept of personality, in which both the Qur’an and the Hadith has occured as a reality in state an independent subject especially with their own essence of life, not only an object of law but also a spiritual entity single and metamorphic. Qualities of human personality undergoes various changes from the age infancy up to the age of maturity. The habits acquired in a very young age constitute the basis and core of personality. But also qualifications of person which have potentialy innate have developed according to the environmental and cultural conditions. In such an environment, self-seeking individuals have faced with the existential space. People who against facility for all kinds of modernity can not get rid of a sanse meaninglessness.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kişilik

Kaynak

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

52

Sayı

2

Künye