Enerji Tüketimi, Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Nedensellik Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İktisat Politikasi Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yapılan bu çalışmanın amacı, enerji türlerine göre ayrıştırılan yenilenemez ve yenilenebilir enerji tüketimi, küreselleşme ve ekonomik büyüme ilişkisini 1990-2018 yılları arası yükselen 15 piyasa ekonomisi ülkeleri için incelemektir. Bu değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin varlığını tespit etmek adına panel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testinden elde edilen bulgulara göre (i) yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme (ii) yenilenemez enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ve (iii) küreselleşme ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Örneklem olarak ele alınan yükselen piyasa ekonomisi ülkelerinde enerjinin, gerçekleştirilen üretim ve hizmet faaliyetlerinden doğan ekonomik büyümenin önemli bir girdisi olduğu, aynı zamanda ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik büyümenin de enerji tüketimini artırdığı tezini desteklemektedir. Ayrıca bu ülkelerde artan küreselleşme eğilimi ekonomik büyümeyi, ekonomik büyüme de daha fazla küreselleşmeyi tetiklemektedir. Genel olarak bu çalışmadan türlerine göre enerji tüketimi, küreselleşme ve ekonomik büyümenin birbirlerinin nedeni ve sonucu olduğu yönünde bir çıkarım yapmak mümkündür
This study aims to examine the relationship between non-renewable and renewable energy consumption, separated by energy types, globalization, and economic growth, for 15 emerging market economy countries from 1990-2018. Panel data analysis techniques were used to detect the existence of any relationship between these variables According to the findings obtained from a Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test, it has been determined that there is bidirectional causality between (i) renewable energy consumption and economic growth, (ii) non-renewable energy consumption and economic growth, and (iii) globalization and economic growth. This result supports the thesis that energy is an important input of economic growth arising from production and service activities in emerging market economy countries, which are taken as a sample, and that economic growth as a result of economic activities also increases energy consumption. In addition, the increasing globalization trend in these countries triggers economic growth, and economic growth triggers more globalization.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

: Ekonomik büyüme, yenilenemez enerji, yenilenebilir enerji, küreselleşme, panel nedensellik analizi Jel Sınıflaması: B22, C22, O40, Economic growth, non-renewable energy, renewable energy, globalization, panel causality analysis

Kaynak

İktisat Politikasi Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

2

Künye

EMEK Ö, POLAT M (2022). Enerji Tüketimi, Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Nedensellik Analizi. İktisat Politikasi Araştırmaları Dergisi, 9(2), 331 - 351. 10.26650/JEPR1087057