7e Öğrenme Modeline Göre Düzenlenen Uygulamalı Photoshop Eğitimi Konusunda Katılımcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - The Journal of International Education Science

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Öz: Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, iki ve üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım yazılımları da gelişmeye ve ilgi çekmeye devam etmektedir. Günümüzde halen gelişmekte olan bu programlar, eğitim alanı da dahil olmak üzere çeşitli meslek disiplinlerinde sürekli olarak kullanılmaktadır. İki boyutlu bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan Photoshop, tasarımları görselleştirmeye, fotoğraf üzerinde çeşitli düzenle-meler yapmaya ve efektler uygulamaya imkân sağlayan bir yazılım programıdır. Diğer yandan, bireylerin eğitim ve mesleki hayatları boyunca gereksinmelerini karşılamaya yardımcı en önemli uygulamalardan biridir. Düzenlenen Photoshop Eğitimi’nin öğrenciler üzerindeki mesleki etkisini ve katkısını ölçmekte ve 7E Öğrenme modeline göre değerlendirmektedir. Üniversite öğrencilerine düzenlenen eğitim sonunda; 7E öğrenme modelinin yedi aşamasının gerçekleştiği ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı, eğitimin kapsamı ve önemi bakımından bir farkındalık yaratığı söylenebilir. Eğitimin başarılı etkilerinin olacağı, derslerinde ve iş hayatında etkili bir yetenek kazandıkları, bir ihtiyacı giderdiği, bu gelişme teknoloji destekli eğiti-me büyük katkı sağlayabileceği, öğrencilerin eğitim ve öğretime isteklendirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Abstract: With the rapid development of computer technology, two- and three-dimensional computer-aided design software continues to develop and attract attention. These programs, which are still developing today, are constantly used in various professional disciplines, including the field of education. Photoshop, one of the two-dimensional computer-aided design programs, is a software program that allows visualizing designs, making various edits and applying effects on photographs. On the other hand, it is one of the most important applications that help individuals meet their needs throughout their educational and professional lives. It measures the professional impact and contribution of the Photoshop Training organized on the students and evaluates it according to the 7E Learning model. At the end of the training organized for university students; It can be said that the seven stages of the 7E learning model are realized and permanent learning is achieved, creating awareness in terms of the scope and importance of education. It is thought that the education will have successful effects, that they will gain effective skills in their classes and business life, that it will meet a need, that this development can make a great contribution to technology-supported education, and that it is important in terms of encouraging students to take part in education and training.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Photoshop, Eğitim, Tasarım, Etki, Başarı, Education, Design, İmpact, Success

Kaynak

INESJOURNAL (The Journal of International Education Science)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

37

Künye