7e Öğrenme Modeline Göre Düzenlenen Uygulamalı Photoshop Eğitimi Konusunda Katılımcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği)

dc.authoridhttps://orcid.org/0009-0008-3118-2851en_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-8706-9849en_US
dc.authorwosidJTV-2997-2023en_US
dc.authorwosidJRW-7392-2023en_US
dc.contributor.authorİnan, Cemil
dc.contributor.authorTekdamar, Durmuş Ali
dc.date.accessioned2024-01-08T16:51:37Z
dc.date.available2024-01-08T16:51:37Z
dc.date.issued2023en_US
dc.departmentMAÜ, Meslek Yüksekokulları, Mardin Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüen_US
dc.description.abstractÖz: Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, iki ve üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım yazılımları da gelişmeye ve ilgi çekmeye devam etmektedir. Günümüzde halen gelişmekte olan bu programlar, eğitim alanı da dahil olmak üzere çeşitli meslek disiplinlerinde sürekli olarak kullanılmaktadır. İki boyutlu bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan Photoshop, tasarımları görselleştirmeye, fotoğraf üzerinde çeşitli düzenle-meler yapmaya ve efektler uygulamaya imkân sağlayan bir yazılım programıdır. Diğer yandan, bireylerin eğitim ve mesleki hayatları boyunca gereksinmelerini karşılamaya yardımcı en önemli uygulamalardan biridir. Düzenlenen Photoshop Eğitimi’nin öğrenciler üzerindeki mesleki etkisini ve katkısını ölçmekte ve 7E Öğrenme modeline göre değerlendirmektedir. Üniversite öğrencilerine düzenlenen eğitim sonunda; 7E öğrenme modelinin yedi aşamasının gerçekleştiği ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı, eğitimin kapsamı ve önemi bakımından bir farkındalık yaratığı söylenebilir. Eğitimin başarılı etkilerinin olacağı, derslerinde ve iş hayatında etkili bir yetenek kazandıkları, bir ihtiyacı giderdiği, bu gelişme teknoloji destekli eğiti-me büyük katkı sağlayabileceği, öğrencilerin eğitim ve öğretime isteklendirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractAbstract: With the rapid development of computer technology, two- and three-dimensional computer-aided design software continues to develop and attract attention. These programs, which are still developing today, are constantly used in various professional disciplines, including the field of education. Photoshop, one of the two-dimensional computer-aided design programs, is a software program that allows visualizing designs, making various edits and applying effects on photographs. On the other hand, it is one of the most important applications that help individuals meet their needs throughout their educational and professional lives. It measures the professional impact and contribution of the Photoshop Training organized on the students and evaluates it according to the 7E Learning model. At the end of the training organized for university students; It can be said that the seven stages of the 7E learning model are realized and permanent learning is achieved, creating awareness in terms of the scope and importance of education. It is thought that the education will have successful effects, that they will gain effective skills in their classes and business life, that it will meet a need, that this development can make a great contribution to technology-supported education, and that it is important in terms of encouraging students to take part in education and training.en_US
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.73485en_US
dc.identifier.endpage289en_US
dc.identifier.isbn2149-0848
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage257en_US
dc.identifier.urihttps://inesjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=66162f76-e436-4e19-918b-2a79d1aa3dc8.pdf&key=73485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5376
dc.identifier.volume10en_US
dc.institutionauthorİnan, Cemil
dc.institutionauthorTekdamar, Durmuş Ali
dc.language.isotren_US
dc.publisherUluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - The Journal of International Education Scienceen_US
dc.relation.ispartofINESJOURNAL (The Journal of International Education Science)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPhotoshopen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectEtkien_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectİmpacten_US
dc.subjectSuccessen_US
dc.title7e Öğrenme Modeline Göre Düzenlenen Uygulamalı Photoshop Eğitimi Konusunda Katılımcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeEvaluation of Participants' Views on Applied Photoshop Training Organized According To the 7e Learning Model (Example of Mardin Artuklu University)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
İnan ve Tekdamar 2023.pdf
Boyut:
1.35 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: