Siirt tillo ilcesi ziyaretler mah. 130 a Kurtarma ve Temizlik Kazısı 2018

dc.authorid0000-0002-0108-9647en_US
dc.contributor.authorTümer, Şerif
dc.date.accessioned2023-12-27T09:27:40Z
dc.date.available2023-12-27T09:27:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.description.abstractKültür ve Turizm Bakanl õ ğ õ , Kültür Varl õ klar õ Müzeler Genel Müdürlü- ğ ü’nün 08.05.2018 tarih ve 51337267-160.02.02-E.399484 say õ l õ yaz õ s õ na isti-naden Siirt, İ li Tillo İ lçesi Ziyaretler (Fakirullah ) Mahallesi 130 Ada, 28 Par-sel’deki tescilli tarihi mezarl õ k alan õ nda, Batman Müze Müdürlü ğ ü ba ş kanl õ - ğ õ nda ve heyet üyelerinin de kat õ l õ m õ yla 05/06/2018 tarihi itibariyle kurtarmave temizlik kaz õ s õ ba ş lanm õ ş t õ r. Kurtarma ve temizlik kaz õ s õ 25/12/2018 tarihiitibariyle sonuçland õ r õ lm õ ş t õ r.en_US
dc.identifier.citationALPER, Mehmet Cabir, Ayd õ nlar (Tillo)’daki Mezar Ta ş lar õ , (Yüzüncü Y õ l Üniv., Sos.Bil. Ens., Yay õ nlanmam õ ş Yüksek Lisans Tezi), Van, 2012.BORAN vd.; Tillo’daki Tarihi Eserler, İ stanbul, 2013.MUTLU, Mehmet, Siirt Mezar Ta ş lar õ , (Yüzüncü Y õ l Üniv., Sos. Bil. Ens. Yay õ nlan-mam õ ş Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006.en_US
dc.identifier.endpage566en_US
dc.identifier.startpage549en_US
dc.identifier.urihttps://www.academia.edu/43243392/Siirt_tillo_ilcesi_ziyaretler_mah_130_a_Kurtarma_ve_Temizlik_Kaz%C4%B1s%C4%B1_2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5219
dc.identifier.volume4en_US
dc.institutionauthorTümer, Şerif
dc.language.isotren_US
dc.publisherKültür ve turizm bakanlığıen_US
dc.relation.ispartof41.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISIen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSiirt tillo ilcesi ziyaretler mah. 130 a Kurtarma ve Temizlik Kazısı 2018en_US
dc.typeConference Objecten_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Siirt_tillo_ilcesi_ziyaretler_mah_130_a (4).pdf
Boyut:
788.59 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: