Minnettarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Artuklu Akademi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Pozitif psikoloji ile gündeme gelen kavramlardan biri olan minnettarlık, birçok ruh sağlığı göstergesi ile ilişkilidir. Bu çalışma, Likert tipi Türkçe Minnettarlık Ölçeği geliştirilmesi için yürütülmüştür. Araştırma verileri lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için 477; açımlayıcı faktör analizi için 369 ve test tekrar test analizi için 24 olmak üzere toplam 870 veri kullanılmıştır. Uzman görüşlerinin ardından psikoloji lisans öğrencileri ile odak grup görüşmesi yapılmış ve 48 maddelik madde havuzu ile ilk uygulama ve açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda madde yükleri düşük olan maddeler ölçekten çıkarılmış ve 26 madde ile birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi için veri toplanmıştır. İlgili modelin test edilmesi sonucunda 4 madde daha ölçekten çıkarılmış ve 5 faktörlü 22 maddelik bir ölçek formu elde dilmiştir. İlgili maddelerin toplam varyansın % 53.51’ini açıkladığı görülmüştür.
Abstract: Gratitude, one of the concepts that came to the fore with positive psychology, is associated with many mental health indicators. This study was conducted to develop a Likert-type Turkish Gratitude Scale. Research data were collected from undergraduate students of a university. 477 for confirmatory factor analysis; a total of 870 data were used, of which 369 for exploratory factor analysis and 24 for test-retest analysis. After the expert opinions, a focus group interview was held with psychology undergraduate students and the first application and exploratory factor analysis were carried out with a 48 item pool. As a result of factor analysis, items with low item loads were removed from the scale and data were collected for first-level confirmatory factor analysis with 26 items. As a result of testing the relevant model, 4 more items were removed from the scale and a 22 item scale form with 5 factors was obtained. It was seen that the related items explained 53.51% of the total variance.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Minnettarlık, Geçerlik, Güvenirlik, Positive Psychology, Gratitude, Validity, Reliability, Scale Development, Under-Graduates

Kaynak

Artuklu Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

1

Künye

Acar, M. C. (2022). Minnettarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Artuklu Akademi , 9 (1) , 101-112 . DOI: 10.34247/artukluakademi.1085569