Bakırla Kirlenmiş Toprakların Xanthium strumarium L. Bitkisi Kullanılarak Fitoremediasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Antropojenik aktivite sonucu çevreye dâhil olan ağır metaller, toprak kirliliğine ve toprak kalitesinin düşmesine neden olmaktadırlar. Ağır metallerin topraktan temizlenmesi için en uygun yöntemlerden biri olan fitoremediasyon yöntemi çevre dostu ve ekonomik bir yöntemdir. Bu çalışma, yapay olarak bakır (Cu) ile kirlenmiş topraktan, Xanthium strumarium L. (pıtrak) bitkisinin, fitoekstraksiyon etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Farklı dozlarda (0, 100, 200, 400 ve 800 mg Cu kg-1) Cu uygulanan toprakta 45 gün boyunca sera koşullarında pıtrak (Xanthium strumarium L.) bitkisi yetiştirilmiştir. Bitkilerin başta Cu konsantrasyonu olmak üzere klorofil içeriği, biyokütle üretimi, indirgenmiş glutatyon (GSH), bazı makro [azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)] ve mikro [demir (Fe), çinko (Zn) ve manganez (Mn)] besin elementi konsantrasyonları ölçülmüştür. Bakır uygulanmış bitkiler kontrol (0 mg Cu kg-1) bitkisi ile karşılaştırılmıştır. Artan dozda Cu uygulamaları, Cu ve GSH konsantrasyonları hariç diğer ölçülen parametrelerde bir azalmaya neden olmuştur. Sonuçlar, pıtrak bitkisinin, Cu ile kirlenmiş toprakların temizlenmesi için kullanılabileceğini ve fitoremediasyon yöntemine uygun olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bakır, fitoremediasyon, toprak kirliliği, ağır metal, Xanthium strumarium L.

Kaynak

Dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

2

Künye

Abdullah, E. R. E. N. (2018). Bakırla Kirlenmiş Toprakların Xanthium strumarium L. Bitkisi Kullanılarak Fitoremediasyonu. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 152-157.