Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama

dc.authorid0000-0002-4578-9573en_US
dc.authorid0000-0001-9507-5942en_US
dc.contributor.authorSancar, Canan
dc.contributor.authorAtay Polat, Melike
dc.date.accessioned2022-01-28T11:56:07Z
dc.date.available2022-01-28T11:56:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2006-2018 döneminde yoksulluk, işsizlik ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını Türkiye geneli ve Düzey 1 bölgeleri ölçeğinde panel veri yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmanın Fisher nedensellik testi bulguları, Türkiye genelinde yoksulluk oranından ekonomik büyümeye tek yönlü, yoksulluk ve işsizlik oranı arasında çift yönlü ve işsizlik ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğunu göstermektedir. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Düzey 1 bölgelerinde ekonomik büyümeden yoksulluk oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. İşsizlik ve yoksulluk oranları birbirlerini İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Düzey 1 bölgelerinde çift yönlü olarak etkilemektedir. Kuzeydoğu Anadolu Düzey 1 bölgesinde ekonomik büyüme ve işsizlik oranı çift yönlü bir etkileşim halindedir. Çalışma kapsamında incelenen diğer Düzey 1 bölgeleri açısından değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi farklılıklar göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir kalkınma çabaları içerisinde ekonomik büyüme ile birlikte yoksul ve işsiz kesimlerin refah düzeyini artırıcı politika önlemlerinin gelişmekte olan ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyse whether there is a causality relationship among poverty, unemployment, and economic growth both in Turkey and at scale for Nuts 1 regions between 2006 and 2018 using panel data method. The Fischer causality test findings of the study show that there is a unilateral causality relationship from poverty to economic growth while there is a bilateral causality relationship between poverty and unemployment and while there is a bilateral causality relationship between unemployment and economic growth. It was observed that there is a unilateral causality relationship from economic growth to poverty rate in Nuts 1 regions of the Mediterranean, Eastern Anatolia and South-eastern Anatolia. The unemployment and poverty rates influence each other bilaterally in Istanbul and in South-eastern Anatolia Nuts 1 region. Economic growth and unemployment rate are in a bilateral influence condition in Nuts 1 of North-eastern Anatolia. The causality relationship among variables does not show differences in terms of other Nuts 1 regions. The findings of the study show that, economic development as well as policy precautions aiming the increase of welfare level of those suffering from poverty and from unemployment are inevitable for developing countries point of view during a sustainable development attempt.en_US
dc.identifier.citationSancar, C., Atay Polat, M. (2021). Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 0(51)., s. 211-242en_US
dc.identifier.trdizinid444929en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRME9USTVPUT09/yoksulluk-issizlik-ve-ekonomik-buyume-iliskisi-turkiye-ve-duzey-1-bolgeleri-olceginde-bir-uygulama
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3025
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.ispartofYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoksulluk, işsizlik, ekonomik büyüme, Panel Nedensellik Analizi.en_US
dc.subjectPoverty, unemployment, economic growth, Panel Causality Analysis.en_US
dc.titleYoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Poverty, Unemployment and Economic Growth: An Application for Turkey and Nuts 1 Regions Scaleen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
ef850586-3231-428a-80bb-f03a77aff05c.pdf
Boyut:
1.05 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: