Toplum 5.0'ın Transformasyona Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Detay Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kitabın bu bölümünde Toplum 5.0 kavramının ortaya çıkışı, ana felsefesi, aşamaları daha önceki dönemlerden farkları ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile ilişkisi gibi konular ele alınarak Toplum 5.0 teknolojilerinin in-san hayatındaki yeri irdelenmiştir. Özellikle robotik teknolojilerin turizm sektöründeki mevcut durumu ve yiyecek ve içecek sektörü içerisindeki gelişimi üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Son olarak insan ve robot iş birliği gerektiren bu felsefenin yiyecek içecek işletmelerindeki dönüşüme etkisi tartışılmış ve işletmelere öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Gastronomide Transformasyon

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye