ENERJİ ENFLASYONUNUN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

dc.authorid0000-0001-9507-5942en_US
dc.authorscopusid57221389536en_US
dc.authorwosidDNQ-2810-2022en_US
dc.contributor.authorAtay Polat, Melike
dc.contributor.authorArslan, Ferhan
dc.date.accessioned2023-12-17T07:15:45Z
dc.date.available2023-12-17T07:15:45Z
dc.date.issued2023en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.description.abstractEnerji enflasyonu enerji mal ve hizmetlerinin fiyatlar genel seviyesinin artması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak daha yüksek enerji fiyatları gelir etkisi ile birlikte enerji yoğun sektörlerde tüketim harcamalarını artırabilmektedir. Tüketim harcamaları ile birlikte artan üretim ise enerji kullanımı ve CO2 (karbondioksit) emisyonlarını arttırabilmektedir. Bu ilişkiden hareketle çalışmanın amacı G7 ülkelerindeki enerji enflasyonunun CO2 emisyonları üzerindeki etkisini incelemek ve Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğini G7 ülkeleri için sınamaktır. Bu amaç kapsamında 1990-2019 dönemini kapsayan karbondioksit emisyonu (CO2), enerji enflasyonu (ENF) ve kişi başına düşen milli gelir (GSYH) değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için Westerlund eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ayrıca, FMOLS ve DOLS tahmincileri ile uzun dönem katsayı tahmini yapılmıştır. Çalışmanın temel bulgularına göre analize dahil edilen bütün ülkelerde Çevresel Kuznets Eğrisi geçerli bulunmuştur. Enerji enflasyonunun ise pek çok G7 ülkesinde ve panelin genelinde çevre kirliliğini artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4907
dc.institutionauthorAtay Polat, Melike
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartof1. Uluslararası Enerji Kongresien_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEnerji enflasyonuen_US
dc.subjectKarbondioksit emisyonuen_US
dc.titleENERJİ ENFLASYONUNUN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİen_US
dc.typeConference Objecten_US

Dosyalar

Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: