İletişim Çağında Yalnızlığa Özlem: Post-Apokaliptik Sinema ve Bird Box

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde kıyamet sonrası dünya tasvirlerinin yapıldığı ve bu apokaliptik sonralarda, sürekli çatışma halindeki distopik toplumsal düzenlerin kurulduğu içeriklere sahip sinema filmlerinin sayısının giderek arttığı gözlemlenmektedir. Bunun nedenlerini, kapital sistemin küresel çapta içine düştüğü ekonomik, ekolojik krizlerle, küresel ısınmanın artık gözle görülür etkileriyle, bölgesel savaşların, çatışmaların artmasıyla ve bu eksende silahlanma yarışlarının tüm 20. Yüzyılda olduğu gibi hız kesmeden devam etmesiyle, kitle iletişim araçları aracılığıyla, ‘bilgi’ye dair dezenformasyon ve manipülasyonun aşırı uçlarda seyretmesiyle ilişkili olarak ele alabiliriz. Yine bilimsel-teknolojik gelişmelerin aldığı seyir, laboratuvarlarda geliştirilen, ne türden etkilerinin olacağı henüz kestirilemeyen virüs türleri de, bu nedenlerle ilişkili olarak ele alınabilir. İnsan türünün gelişim arzusu, diğer yüzünde kendi kendinin sonunu da getirme şeklindeki fantazileri de beslemektedir. Bu araştırma bu nitelikte yapımların temelini oluşturan kültürel ve tarihsel derinliği incelerken, bu türe dahil edilen edebiyat uyarlaması ‘Bird Box’ adlı yapım bu temellendirme ile analiz edilmiştir.
Today, it is observed that there is an increase in the number of the movies, in which post-apocalyptical world depictions are made and in these post-apocalyptical futures there are constantly conflicting dystopic social orders. The reasons for this may be considered in relation to the economic and ecological crises in which the capital system falls globally; the visible effects of global warming; the increase in regional wars, conflicts and on this axis, the proliferation of arms races as in the 20th century; extreme ends of the disinformation and manipulation concerning ‘information’ through mass media. Therewithal, the process of scientific-technological developments, the types of viruses developed in laboratories, and which effects can not be predicted yet, may be considered in relation to these reasons. Human desire for development nurtures the fantasies of self-destruction on the other side. While this research examines the cultural and historical depth that constitutes the basis of such productions, the literary adaptation ‘Bird Box’ included in this genre is analyzed with this grounding

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bird Box, Post-Apokaliptik Sinema, Korku Filmleri., Bird Box, Post- Apocalyptic Cinema, Horror Films.

Kaynak

ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

2

Künye