İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİN YENİ NESİL MATEMATİK SORULARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Mayıs 2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Route Education and Social Science Journal

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilginin ve becerinin çağdaşlaşmada çok önemli rol oynadığı bir zamanda ezber bilgi yerine daha çok araştıran, sorgulayan bireylerin sayısının artması matematik bilimine gereken önemin verilmesiyle mümkündür. Bu yüzden ülkemizde matematik öğretimi ile öğrenilenleri günlük yaşamında gerekli disiplinlerde ve alanlarda kullanabilen, uygulayabilen yenilikçi, çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek amacıyla matematik öğretim programı güncelleme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan çalışmada ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin yeni nesil matematik sorularına karşı tutum ve davranışları hakkında öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimleyici (descriptive) örnek olay deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden "maksimum çeşitlilik" örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma farklı devlet okullarında görev yapan alanına hâkim 15 matematik öğretmeniyle sürdürülmüştür. Bu araştırmada verilerin toplanması olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde öğretmen ile birebir, aynı ortamda bulunan araştırmacı tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiş. Bu çalışma ile öğretmenlerin LGS’ de çıkan yeni nesil sorularının okuduğunu anlama, analitik düşünme, yorumlama, uygulama gibi meta bilişsel becerileri gerektiren durumları nasıl kavratacaklarını, soruları çözerken, öğrencilere aktarırken izleyecekleri yolları öğrenmiş olacaklardır.
At a time when knowledge and skill play a very important role in modernization, the increase in the number of individuals who research and question more instead of memorized knowledge is possible by giving the necessary importance to the science of mathematics. Therefore, there has been a need to update the mathematics curriculum in our country in order to raise innovative individuals who can use and apply what is learned through mathematics teaching in the necessary disciplines and fields in their daily life and keep up with the times. In this study, it was aimed to reveal the opinions of teachers about the attitudes and behaviors of primary school teachers towards new generation mathematics questions. In this study, descriptive case study design, which is one of the qualitative research methods, was used. The "maximum diversity" sampling method, one of the purposive sampling methods, was used to determine the study group of the research. This study was carried out with 15 mathematics teachers working in different public schools who are competent in their fields. In this study, a semi-structured interview form was used as data collection. As a result of the interviews, it was carried out face to face with the teacher and by the researcher in the same environment. With this study, teachers will learn how to teach the new generation questions in LGS, situations that require meta-cognitive skills such as reading comprehension, analytical thinking, interpretation, application, and the ways they will follow while solving the questions and transferring them to the students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Matematik problemleri, liselere geçiş̧ sınavı, ortaokul matematik öğretmenleri, yeni nesil sorular, Mathematics problems, high school entrance exam, secondary school mathematics teachers, new generation questions

Kaynak

Route Education and Social Science Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye

AKYOL, A., & İŞ, E. ATTITUDES AND BEHAVIORS OF MATHEMATICS TEACHERS WORKING IN PRIMARY SCHOOLS AGAINST NEW GENERATION MATHEMATICS QUESTIONS.