Lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan sosyo-demografik değiskenlerin belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalısmanın amacı lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini etkileyen sosyo-demografik değiskenleri belirlemektir. Arastırma grubunu Gaziantep İsmetpasa lisesine devam eden 146 (%46kız, %54 erkek) lise son sınıf öğrencisi olusturmustur. Veri toplama aracı olarak Beck depresyon Ölçeği ve anket kullanılmıstır. Veriler asamalı (stepwise) çoklu lineer regresyon ile analiz edilmistir. Arastırmanın bulgularına göre, öğrencilerin kendi algısına göre sosyo ekonomik durumu, uyku sorunu olup olmama, kendi sağlık durumunu nasıl algıladığı, kardes sayısı ve cinsiyet değiskenleri lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini anlamlı sekilde yordamaktadır. Öğrencilerde baska ne tür psikolojik ve/veya psikiyatrik bozuklukların bulunduğunun incelenmesi, bu bozuklukların bu çalısmada ele alınmayan değiskenlerle iliskisinin ortaya konulması, arastırmaya değer bir konu olarak önerilebilir.
This study was conducted to determine the socio-demographic factors affecting 12th grade students’ depression levels. The sample of the research consists of 146 (46%female, 54% male), 12thgrade students from İsmetpasa high school in Sehit Kamil, Gaziantep. The data were obtained from 146 students and were collected through “Beck Depression Inventory” and a questionnaire. The data were analyzed by stepwise linear regression analysis. The results of the study showed that the significant predictors of students’ depression levels were the socio-economic level according to their perception, sleep problems, perception of their health status, number of brothers/sisters and students’ gender. There is need for more research to determine psychological and psychiatric problems among high school students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

38

Künye