Green Synthesis, Characterization, and Evaluation of Biocompatible Structures of Gold Nanoparticles in Biomedical Applications (Antibacterial, Antifungal, and Anticancer)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kahramanmaras Sutcu Imam University

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gold nanoparticles (AuNPs) stand out due to their low toxicity and high compatibility, and the large and modifiable surface areas they provide. In this study, the leaves of Celtis tournefortii Lam. (CT) were used for the green synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) first time. The size, shape, surface charge, and functionality of the synthesized AuNPs are described in detail. The suggested mechanisms of action on the tested target cells are highlighted. The biological activities (antibacterial, antifungal, and anticancer) of “green” AuNPs and their further biomedical application possibilities are also discussed. Synthesized AuNPs displayed a spherical appearance, surface plasmon resonance band at 553.67 nm wavelength, and surface charge of -16.53 mV. Particle morphology, size, and surface charge were observed to be affected by the leaf extract used in the reduction reaction. FTIR and TGA-DTA data revealed that functional groups from the CT extract participate in the synthesis and stabilization of AuNPs. AuNPs showed antibacterial and antifungal effects on all the strains and yeast tested by microdilution method (MIC). AuNPs showed dose-dependent cytotoxic activity on cancerous cell lines (SKOV-3, CaCo2, and U118). The obtained results highlight a potentially low-cost green synthesis method using CT leaf extract to synthesize AuNPs showing important biological properties.
Altın nanopartiküller (AuNP'ler), toksisitelerinin düşük olması ve yüksek uyumlulukları ile sağladıkları geniş ve düzenlenebilen yüzey alanlarının olmasından dolayı dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada, Celtis tuernofortii Lam. (CT) yaprakları altın nanoparçacıkların (AuNP'ler) yeşil sentezi için ilk kez kullanıldı. Sentezlenen AuNP'lerin boyutu, şekli, yüzey yükü ve işlevselliği ayrıntılı olarak tanımlandı. Test edilen hedef hücreler üzerinde önerilen etki mekanizmaları vurgulandı. “Yeşil” AuNP'lerin biyolojik aktiviteleri (antibakteriyel, antifungal ve antikanser) ve bunların diğer biyomedikal uygulama olasılıkları da tartışıldı. Sentezlenen AuNP'ler küresel bir görünüm, 553.67 nm dalga boyunda yüzey plazmon rezonans bandı ve -16.53 mV yüzey yükü sergiledi. Partiküllerin morfolojisi, boyutu ve yüzey yükünün indirgeme reaksiyonunda kullanılan yaprak ekstraktından etkilendiği gözlemlendi. FTIR ve TGA-DTA verileri, CT özünden elde edilen fonksiyonel grupların AuNP'lerin sentezine ve stabilizasyonuna katıldığını ortaya koydu. AuNP’ler, mikrodilüsyon yöntemi (MIC) ile test edilen tüm suşlar ve mayalar üzerinde antibakteriyel ve antifungal etkiler gösterdi. AuNP'ler kanser hücre hatları (SKOV-3, CaCo2 ve U118) üzerinde doza bağlı sitotoksik aktivite gösterdi. Elde edilen sonuçlar, önemli biyolojik özellikler gösteren AuNP'leri sentezlemek için CT yaprak özütü kullanan, potansiyel olarak düşük maliyetli bir yeşil sentez yöntemini vurgulamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

AuNPs, Antipathogenic, Celtis tuernofortii Lam, Green Synthesis, Nanomedicine, AuNP’ler, Antipatojenik, Celtis tuernofortii Lam., Yeşil sentez, Nanotıp

Kaynak

Journal Of Agriculture and Nature

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

26

Sayı

5

Künye

Baran, A., & Keskin, C., (2023). Green Synthesis, Characterization, and Evaluation of Biocompatible Structures of Gold Nanoparticles in Biomedical Applications (Antibacterial, Antifungal, and Anticancer). KSU J. Agric Nat 26(5), 977-990. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1120643